Biogas

Biogas- och avfallsanläggningar

Storkök

Eliminera lukter och fett

Bryggerier

Desinfektion och sanering

Luktbehandling

Lösa industriella luktproblem

Avloppsvatten

Rening av industriavloppsvatten

Läkemedelsindustrin

Läkemedelsrester i dricks/processvatten