Navigation

RENA Tellus - skräddarsydda ozonsystem

Ozonetech introducerar RENA Tellus-segmentet - skräddarsydda system för storskaliga industriella anläggningar. Förutom våra ozon- och ozon-AOP-system RENA Vivo och Vitro, breddar vi vårt erbjudande med anläggningar för ozonrening i större skala. Tellus-segmentet är anpassat för specifica reningsbehov och -krav från vår kunder. RENA Tellus-system är typiskt sett utformade baserade på pilotprojekt, våra populära konsulttjänster där vi tillsammans med våra kunder hittar unika reningsmetoder för specifika processavloppsvatten. Ett exempel på ett skräddarsytt reningssystem visas i bilden nedan.

RENA Tellus X custom engineered ozone system

Reningskapaciteten för ett RENA Tellus-system är mycket brett. Typiska reningsflöden är 1-500 m3/dag beroende på kontamineringsgraden såsom COD och BOD med koncentrationer mellan cirka 1000-2000 mg/L. Vi designar även våra leveranser för rening av andra kritiska parametrar som turbiditet, TOC och mer specifika ämnen. 

Våra system inkluderar alltid viktiga designparametrar för att uppnå maximal prestanda och verkningsgrad. Detta omfattar syrgassystem, kompakta högprestanda, vattenkylda ozongeneratorer, ozoninjektor för hög inlösning och senaste styr- och reglertekniklösningarna för utförlig övervakning och prestandaparametrar live. Vi levererar även speciellt utformade reaktions- och kontakttankar i enlighet med erforderlig reaktionstid och kinetik för det specifika avloppsvattnet. Alla system konstrueras för mätning av inlöst ozonkoncentration, pH, temperatur och oxidationspotential.

RENA Tellus X

X-serien i Tellus-segmentet karaktäriseras med att ozon alltid är den primära tekniken för reningsprocessen och står för all eller det mesta av reduktionen av mätparametrarna.

RENA Tellus Y

Y-serien konstrueras kring vår katalytiska AOP (Avancerad OxidationsProcess). Ozon är grundbulten i systemets utformning men utformat i industriell skala för mycket svårnedbrytbart material. Reningsmetoden är densamma som för våra RENA Vitro-system.

Överblick av systemens egenskaper

Tabellen nedan ger en överblick av kapacitet och egenskaper som möjliggör rening av processavloppsvatten i större industriell skala.

RENA Tellus X- and Y-seriens primära egenskaper.

Leverans X-serien Y-serien
Primär reningsteknik Ozon Ozon-AOP (Advancerad Oxidationsprocess)
Reningsflöde (uppskattat) 1-500 m3/dag 0,5-250 m3/dag
Kontamineringsgrad (COD) 4000 mg/L 8000 mg/L
Reaktionstank 3-40 m3 3-20 m3
Katalytisk rening Nej Ja
Syrgassystem Alltid Alltid
Styr- och reglersystem med kontrollpanel Alltid Alltid
För- och efterbehandling (typisk) pH-justering, fällning UV, kolfilter, pH-justering, katalytisk reaktionskärl, utfällning, skumbehandling
Skumfälla Vid behov Ja
Uppkoppling till externt SCADA Ja Ja
Ozoninjektionssystem Alltid Alltid
Integrerat kylsystem Ja Ja
Integrerad tryckluft Vid behov Vid behov
Högprestanda ozongeneratorer Alltid Alltid

Ozone tech