Läkemedelsrester i avloppsvatten
 
EN HÄLSORISK SOM KAN ELIMINERAS
 

 
KAN LÄKEMEDELSRESTER TAS BORT
EFFEKTIVT OCH HÅLLBART?

DIKLOFENAK

FLUOXETIN

NAPROXEN

IBUPROFEN

PARACETAMOL

TETRACYKLIN

Endast en bråkdel av farmaceutiska aktiva substanser (API) kan renas med hjälp av traditionell reningsteknik vilket betyder att en stor del av läkemedelsresterna idag hamnar i naturen och leder till skadliga effekter på flora, fauna och slutligen också på människan.


PARACETAMOL
Paracetamol (N-acetyl-4-aminofenol) är en grupp av läkemedel (t.ex. Alvedon) som finns i milda analgetika eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som säljs i stora mängder. De används ofta för att minska smärtor och febersymptom. Världens årliga produktion av paracetamol är ca 145 000 ton. I korthet består paracetamol-molekylen av en bensenring i kärnan som är substituerad med en hydroxylgrupp och med kväveatomen på en acetamid.


KODEIN
Kodein (3-metylmorfin) är ett narkotiskt läkemedel (t.ex. Oramorph) som används för att behandla måttlig smärta och hosta. Det består av en aromatisk ring och en kvartär kolatom bunden till en tertiär amingrupp av två andra kolatomer. Denna molekylära uppbyggnad är karakteristisk och känd som morfinregeln. Molekylen består av fem ringar, varav tre är i samma plan.

DIKLOFENAK
Diklofenak 2-(2, 6-dicloranillino) fenylättiksyra är ett av flera icke-steroida antiinflammatoriska receptfria läkemedel (t.ex. Voltaren). Det är ett vanligt, lättåtkomligt läkemedel och säljs i flera hundra ton varje år. Det består av två närliggande aromatiska ringar, med en karboxylatring och en fenylring bunden till två ortoklorid-grupper.

PROPOFOL
Propofol (2,6-bis (1-metyletyl) fenol) är en stabil molekyl och ett intravenöst anestetiskt medel (t ex Propoven) som används som lugnande medel vid exempelvis narkos. Propofol består av en bensenring och två isopropylgrupper. Propofol, liksom de andra föreningar som nämnts ovan, kan brytas ned till under detektionsgräns med hjälp av ozon. I synnerhet Propofol har visat en första ordningens reaktion i ett typiskt avloppsvattenflöde från läkemedelsindustrin.

HYDROKLORTIAZID
Antihypertensiva

METOPROLOL
Antihypertensiva

FUROSEMID
Diuretika

OXAZEPAM
Sedativ

KARBAMAZEPIN
Sedativ
Behandla vid källan

Stora mängder mikroföroreningar i höga koncentrationer släpps ut från sjukhus och anläggningar för läkemedelstillverkning. Den största delen av alla farmaceutiska aktiva substanser (API) kan dock spåras till kommunala avloppsreningsverk.


Läkemedelsrester kan behandlas direkt vid källan med en containerlösning eller ett nyckelfärdigt system, beroende på kundens behov.

Behandling av läkemedelsrester på plats (grön) eliminerar behovet av dyra transporter för destruktion på annan plats (blå).

Egen utveckling och tillverkning
Varje system som lämnar vår produktionsanläggning har gått igenom samma utvecklingssteg. Alla steg utförs av våra egna experter.

Pilotprojekt. Denna unika tjänst gör det möjligt att skräddarsy varje lösning baserat på vattenkvaliteten och reningsbehovet.

CFD. . Vi använder simuleringsverktyg (computational fluid dynamics) för att uppnå maximal oxidation och kapacitet.

Systemdesign. Vi anpassar hela lösningen med hjälp av ett antal teknologier. Exempel på dessa är ozonbehandling, kolfilter och avancerade oxidationsprocesser (aop) finjusterade med hjälp av CAD.

Tillverkning och kvalitetskontroll.
Den skräddarsydda designen tillverkas och installeras av ozonetech. Vi validerar alltid prestanda och drift före leverans.

Installation. Vi erbjuder kompletta installationstjänster vid behov och full assistans under hela processen.

Driftsättning. När systemet har levererats och installerats optimerar vi systemet baserat på gällande förhållanden. Målet är en smidig drift för att uppnå maximal effektivitet och lägsta möjliga driftkostnader.


Exempel på beräkningsströmningsdynamik (CFD) för att säkerställa maximal reaktionshastighet. Våra CFD-tjänster är en av flera nyckelfaktorer för att designa ett effektivt system för rening av läkemedelsrester.

  • Gör en utförlig analys av vattenkvaliteten och koncentrationerna av läkemedelsrester för att bestämma ozonmängden och lämplig typ av system.
  • Välj förbehandling och efterbehandling noggrant för att undvika otillräckliga resultat eller alltför stort underhållsbehov.
  • Välj en lämplig kombination av tekniker för att undvika höga investerings- och driftkostnader.
  • Välj en färdig helhetslösning från en leverantör som är experter på dessa typer av lösningar.

Det finns olika typer av kemiska reaktioner. Ordningen för alla kemiska reaktioner definieras som reaktionshastighetens beroende av koncentrationen av reaktanter i lösningen. Representativa grafer för 1:a, 2:a, och 3:e ordningens reaktion visas här nedan:

Det är viktigt att bestämma reaktionskinetik för att kunna skala ett fullskaligt ozonsystem. Ozonetech erbjuder pilotprojekt för att fastställa de specifika kraven som erfordras för specifika avloppsvattenströmmar, bland annat för läkemedelsindustrin och avloppsvatten från sjukhus. Kontakta oss för mer information.