Navigation

Varför rena kökets frånluft?

Rena matos och fett med ozon

Luft från storkök och restauranger, speciellt från ett kök där det steks och friteras mycket, innehåller stora mängder fett i form av matos.

Matos innehåller värmeenergi, luktmolekyler, sot- och fettpartiklar. Värmen gör att fettet är flytande, i gasform eller flyter som små partiklar.

Köksventilationen ska ge god arbetsmiljö genom att ventilera bort matos, värme och lukter från köket och samtidigt tillföra ny frisk luft. Helst ska ventilationssystemet säkerställa att resten av fastigheten och omgivning slipper problem med lukt från verksamheten i köket.

Illustrationen nedan visar en imkanal i ett kommersiellt kök utan ozonrening.

Mekaniska filter håller inte i längden

De stora fettpartiklarna separeras och fångas upp av ett mekaniskt fettfilter i kökskåpan. Luften förs sen vidare i ventilationskanalen och innehåller då lukter och mindre luftburna fettpartiklar. Utan effektiv och kontinuerlig luftrening kommer dessa följa med frånluftsflödet genom imkanalen och fastna på kanalväggarna, fläkten, värmeväxlaren och värmeväxlarens förfilter. En liten del förblir luftburet och passerar ut i omgivningen som lukt.

Med tiden byggs det upp fettavlagringar i imkanalen. Fett är ett mycket energirikt bränsle och utgör därför en mycket stor och reell brandfara. Läs mer om hur du kan öka brandsäkerheten.

Lukter som släpps ut från ventilationen till omgivningen kan orsaka klagomål från boende och företag. Det kan gå så långt att myndigheter kommer med ett föreläggande om att den som är ansvarig måste vidta omedelbara åtgärder. Läs om att reducera luktproblem.

Restauranger och storkök utrustade med t.ex. fritös, grill, wok eller stekbord behöver ett pålitligt reningssystem med hög kapacitet som kontinuerligt renar luften från fett.

Genom att rena frånluften och imkanalen i storkök möjliggörs bland annat:

Besparingar i SEK med luftrening av olika verkningsgrad

Varm renad luft är en värdefull tillgång som direkt påverkar fastighetens energiförbrukning.

Som ett exempel kan nämnas att en restaurang med ett
frånluftflöde på 5 000 m3/h (dvs 1380 l/s) i snitt förlorar energi
värd 140 000 kronor per år.

Med effektiv rening av frånluften kan upp till 82 % av energin återvinnas och stora summor sparas. Se diagrammet till höger.


Läs mer om hur du effektivt minimerar fettet i frånluften.

Ozone tech