Navigation

Hållbarhet & Miljö

Hållbarhets- och miljöpolicy:

 

Som del av hållbarhets- och miljöarbete har Ozone Tech System AB som målsättning att

  • Kontinuerligt se över, följa upp och aktivit jobba på att minimera företagets miljöpåverkan i verksamheten
  • Som minimum uppfylla gällande miljölagstiftning på motsvarande verksamhet 
  • Inspireras av Sveriges nationella miljömål och aktivt bidra till minimering av användning och utsläpp av miljöfarliga ämnen och kemikalier samt aktivt minska energiförbrukningen i hela verksamheten
  • Vid upphandling av varor och tjänster i möjligaste mån välja den mest miljövänliga och energismarta alternativ som finns tillgängligt 
  • Ställa krav och påverka samarbetspartners och leverantörer till ansvarfullt miljöarbete och i möjligast mån beakta miljöpåverkan
  • Återvinna och sortera sopor och återvinna miljöfarligt avfall om det går

Ozone tech