Navigation

Ventilation i storkök och restauranger

Det moderna storköket

Vår vision för det moderna storköket är ett kök som är mer brandsäkert, erbjuder bättre arbetsmiljö, inte släpper ut lukt i köket, fastigheten eller sin omgivning, har lägre underhållskostnader – och framför allt: att värmen i luften från plattor, stekytor, wokar, ugnar och fritöser tas tillvara. Kort sagt: ett trevligare, säkrare och hållbarare kök.

Ett viktigt steg på vägen mot ett modernt storkök är effektiv rening av den varma, luktande och fettrika köksfrånluften. På den här sidan hittar du den kunskap du behöver för effektiv rening av frånluften från ett storkök.

Välkommen till en värld där renad köksfrånluft innebär:

Optimera värmeåtervinning med ozon Ozonrening medför billigare kanalmaterial Installera ozonrening och minimera brandrisken
Optimal värmeåtervinning Billigare kanalmaterial Ökad brandsäkerhet
Reducera lukter med ozon Rena köksfrånluften och tjäna pengar! Ett hållbart kök har effektiv luftrening
Minskade luktproblem Lägre driftskostnader Ett mer hållbart samhälle

Enligt en uppskattning finns det över 13 miljoner restauranger i världen och cirka 25 000 i Sverige - och antalet ökar i allt snabbare takt. Majoriteten av alla restauranger släpper ut dåligt renad varm frånluft.

Så mycket som hälften av den energi som ett kök förbrukar försvinner ut som värme via ventilationen. Det innebär en mycket stor energibesparing om man tar tillvara på den värmeenergin. Det förutsätter dock att luften är renad, annars kommer underhållet av filter, värmeväxlare och själva kanalen bli både betungande och kostsamt.

Ozonbehandling

Ozon är en kraftig oxidant (som t.ex. klorin) som effektivt bryter ner mindre fettpartiklar och gasformigt fett i frånluften och på ytor i imkanalen. Ozon oxiderar fett till vatten, koldioxid och lite stoft.

Rening med ozon innebär att frånluften renas hela tiden när köksventilationen är i drift. Ozon produceras på plats av tillförlitliga system som kräver minimalt med underhåll. Läs gärna mer om våra lösningar och system här.

Effektiv och kontinuerlig borttagning av fett i frånluften ger många fördelar. Brandsäkerheten ökar avsevärt, lukter reduceras och kanalen behöver inte göras rent lika ofta, och den manuella rengöringen tar vanligtvis betydligt mindre tid. Våra ozonsystem behöver relativt lite underhåll och tillsyn och återbetalningstiden är ofta så kort som två-tre år om värmen tas tillvara på ett bra sätt.

Hur jobbar du med storkök och restauranger?

Oavsett om du är en teknisk konsult som räknar på, ritar och konstruerar ett storkök, eller en fastighetsägare som äger en fastighet där det finns eller planeras ett storkök, eller en fastighetsförvaltare eller fastighetschef som ansvarar för driften av en fastighet med storkök, eller en ventilationsentreprenör som installerar ventilationskanalen kommer du att ha nytta av informationen vi delar med oss här. Våra säljargument bygger på vetenskaplig grund och våra lösningar för rening av frånluft från ett storkök är baserat på vår egen forskning sedan 25 år.

Det finns många uppenbara fördelar med att rena frånluften kontinuerligt år efter år. Vilken av dessa är mest värdefull för dig? Upptäck det och mycket mer via Ozone Academy.

Lär dig allt du behöver veta om värmeåtervinning och luftrening i storkök via Ozone Academy!

 

  

Anmäl dig till Ozone Academy - vi delar med oss av kunskapen

Ozone Academy håller kontinuerligt kurser utformade specifikt för olika yrkesgrupper som fastighetsägare, tekniska konsulter, ventilationsentreprenörer, restaurangägare, sotarfirmor och andra som vill ha grundläggande kunskaper om ozonrening.

Läs mer här och boka in dig på nästa utbildningstillfälle redan idag!

Ozone tech