Navigation

Vad krävs för att lyckas?

Våra egenutvecklade RENA-system skräddarsys och tillverkas av oss i Sverige. Med vår mer än 25 års erfarenhet av ozonrening har vi kartlagt de vanligaste misstagen vid projektering och installation av ozonsystem. Vi har sammanställt 20 enkla punkter att ta hänsyn till för att lyckas med din ozoninstallation. Förutsättningen för en effektiv luftbehandling av köksfrånluften är att hela luftbehandlingskedjan är anpassad till det faktiska objektet.

Rätt produkt på rätt plats

Läs gärna mer i vår broschyr Rätt produkt på rätt plats för mer information om våra högprestanda ozongeneratorer (RENA Storkök) och tilluft-matade luftkylda ozongeneratorer (FTX).

Rätt produkt på rätt plats

   
1. Syftet med luftreningen Är syftet fettreduktion och brandsäkerhet, energiåtervinning eller luktreduktion?
2. Typ av matlagning Hur belastad är frånluften och vilka fett- och matoskällor finns?
3. Luftflödet Hur stort är flödet som ska renas?
4. Antal kåpor/kök Behöver mer än en kåpa/kök renas och behövs flera injektionspunkter?
5. Frånluft Var släpps frånluften ut; på taket, från fasaden eller mot en innergår/gågata?
6. Imkanalen Vilken längd och dimension har imkanalen? Uppnås optimal reaktionssträcka?
7. Reningskapacitet Används rätt mängd ozon för flödet och typen av matlagning?
8. Ventilationsbalansen Får ozonsystemet påverka ventilationsbalansen i fastigheten?
9. Injektionspunkt Var sitter injektionspunkten och renas den mest brandfarliga delen av kanalen?
10. Energiåtervinning Ska värmeenergin återvinnas och vilken typ av värmeväxlare används?
11. SFP-värdet Påverkar det planerade ozonsystemet SFP-värdet?
12. Filter Behövs kompletterande filter?
13. Referenser Hur fungerar produkten i liknande installationer?
14. Materialval Vilket material används i aggregatet? Rostfritt eller syrafast rostfritt stål?
15. Produktspecifikation Är aggregaten byggvarudeklarerade och finns kalibreringscertifikat?
16. Driftkostnaden Vilken är den faktiska driftskostnaden?
17. Underhåll Vilken typ av underhåll krävs, hur ofta och vad är kostnaden?
18. Ljudnivå Hur mycket ljud genererar produkten?
19. Erfarenhet Hur lång erfarenhet har leverantören och vad tycker andra kunder?
Sist men inte minst...  
20. Har du "Rätt produkt på rätt plats"?  

Läs gärna mer om RENA Storkök här eller i vår broschyr.

Ozone tech