Navigation

Standarder och branschrekommendationer

Regelverk

Utöver de uppenbara fördelarna med att rena frånluften från storkök och restauranger, finns det branschstandarder och rekommendationer som är viktiga att följa för att skapa en säkrare och trevligare arbetsmiljö.

Standarder och rekommendationer syftar till att harmonisera de krav som ställs på tekniska lösningar och de entreprenörer som levererar dem.

De två huvudsakliga skrifterna relaterade till köksventilation och luftrening av köksfrånluft är EU-standarden EN 16282 och svenska branschrekommendationen Imkanal 2012:2.

EN 16282 - Ny EU-standard för ventilation i storkök

EN 16282 - Ny EU-standard för ventilation i storkök

EUs nya standard för utrustning i kommersiella kök är efterlängtad och välgjord. Den omfattar allt från kåpan till utsläppspunkten. Arbetet tog 14 år och syftet är att harmonisera konkurrensvillkoren inom EU och skärpa kvalitetskraven på funktion, säkerhet och miljö.

Luftrening berörs i del 8. Där ställs krav på utrustning som renar luften i imkanalen. Reningen minskar brandrisk och lukt. Men den är också en förutsättning för att installera värmeväxlare och återvinna energin.

Metoden sprider sig nu i Europa och kommer minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen rejält. En pådrivande faktor är Ekodesigndirektivet som säger att fastigheter ska ha värmeåtervinningssystem med en lägsta termisk verkningsgrad på 68% för batterivärmeväxlare och 73% för platt-/motströmsvärmeväxlare från 1 januari 2018.

Vi har läst standarden noga och gjort en kompakt sammanfattning av hur olika reningstekniker påverkas.

Läs mer om nya EU-standarden här och ladda ned vår broschyr här.

Imkanal 2012:2 - Rekommendationer från 2015

Rekommendationerna i Imkanal 2012:2 är baserade på föreskriftskrav och allmänna råd i Boverkets byggregler och beaktar fullt ut bland annat Boverkets och Arbetsmiljöverkets anvisningar och vägledningar till reglerna. Nyheterna i den senaste versionen är högre krav på användning av ozonaggregat, UV-ljus eller motsvarande teknik.

Vi på Ozonetech välkomnar de skärpta kraven och är också nöjda med att branschen även vill ta en aktiv roll för en säker arbetsmiljö. I rekommendationerna framgår att hänsyn ska tas till brukaren, dvs kökspersonalen. Det uppnår man genom att installera en eller flera ozondetektorer, placerade i köket.

Läs mer om Imkanal 2012:2 här eller på www.imkanal.se

Ozone tech