UV-system

Brett utbud av toppmoderna UV-system för desinficering

UV (ultraviolett) är en väletablerad behandlingsteknik för luft och vatten samt för ytdesinfektion. UV är en form av elektromagnetisk strålning med strålar i flera kategorier och i olika våglängder, allt mellan synligt ljus och röntgen. UV-strålarna är uppdelade i UV-A, UV-B, UV-C och vakum-UV.

UV-desinfektionsteknik (UV-C) är mycket populär bland annat för sin förmåga att sterilisera utan användning av skadliga kemikalier.

UV-C-strålar tränger igenom mikroorganismens celler och stör deras ämnesomsättning tills de är helt förstörda.

Ozonetech tillhandahåller ett komplett utbud av UV-system för både luft- och vattenbehandling och som en del av våra kombinationstekniska lösningar.

Vår UV-teknikportfölj består av:

  • UV-reaktorer i rör för vatten med integrerade kontroller och ballast
  • System för öppna kanaler för högflödesapplikationer för dricksvatten och desinfektion av reningsverk
  • UV-C-luftsystem i industriella och kommunala applikationer

UV-system används allt oftare i avancerade oxidationsprocesser (AOP) för att behandla motstridiga föroreningar i kombination med ozonteknik eller andra oxidationsprocesser.

Se nedan de vanligaste applikationerna för UV-teknik: