Ozonteknik

Effektiva metoder för att generera ozon

Ozonetech Systems unika generatorteknik är patenterad och bygger på använding av koronaurladdning och keramplattor. Varje generationselement består av två parallella keramiska plattor, 100 mm x 150 mm, som innehåller koronaurladdningen.

I ICT- och DCT-serierna är varje generationselement vattenkylt och genererar mellan 20–40 g/h beroende på vilken typ av kylsystem det handlar om. Gasens ingångstryck är normalt mellan 1–3 bar.

Fördelarna med tekniken är:

  • Ultrakompakt design och låg vikt
  • Högt utgångstryck
  • Hög koncentration
  • Låg syrgas- och energiförbrukning
  • Tyst i drift

Vid sidan av de praktiska egenskaperna som storlek och vikt som gör systemet enkelt att integrera och flytta är ozonets koncentration och utgångstryck viktiga parametrar som man ofta inte inser värdet hos.

Både trycket och koncentrationen är direkt kopplade till mängden ozon som kan lösas i vatten, vilket i sin tur har en direkt koppling till ozonets effektivitet som oxidationsmedel.

Genom att fördubbla koncentrationen av ozon fördubblas i princip den maximala nivån av upplöst ozon. Som ett exempel kan en generator på 40 g/h med en koncentration på 6 wt% ofta bytas ut mot en generator på 20 g/h med 12 wt%. Samma förhållande gäller för trycket.

En effektiv generator med hög koncentration förbrukar också mindre syre och energi jämfört med en låg koncentration. Sammanfattningsvis är det viktigt att noggrant utvärdera de ovan nämnda faktorerna när man beräknar investering- och driftkostnaderna och väljer den bästa generatorn.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!