Välj ozongenerator för sanering, soprum/miljörum, fettavskiljare och pumpstation

 
Modell ACT-3000 ACT-3000 med väggrack ACT-3000P med installationskit ACT-5000
Användningsområde Sanering i slutna utrymmen Sanering i soprum/ miljörum, ersätter kylaggregat Luktsanering i fettavskiljare, pumpstation mm. Sanering av större utrymmen
Kapacitet Upp till 50 m2 Upp till 50 m2 - 50 m2 och uppåt
Tillbehör - Väggrack
Luftpump, väggrack, ozoninjektor, slangar
-
Mer information Datablad Datablad Datablad Datablad


Se användningsområden för ACT-produkter


Förfrågan

Användningsområden för ACT-produkter