Navigation

Ozondestruktorer

Ozone destructors

Överflödig ozon kan behandlas med en ozon-destruktor, som snabbt omvandlar ozon till syre och utan att släppa ut några giftiga gaser, som kolmonoxid eller koldioxid.

Alla våra ozon-destruktorer är kompletta med katalysatormaterial och snabbkopplingar.

Modell Kapacitet Rekommenderad ozongenerator PDF
Ozon-destruktor OD-100 15 l/min ICT-serien PDF icon Datablad
Ozon-destruktor OD-200 30 l/min ICT-serien  Datablad
Ozon-destruktor OD-400 65 l/min ICT/DCT-serien  Datablad
Ozon-destruktor OD-1000 150 l/min ICT/DCT-serien  Datablad
Ozon-destruktor OD-5000 830 l/min ICT/DCT-serien  Datablad

Ozone tech