Filtreringsmedia
 
RÄTT MATERIAL FÖR RÄTT APPLIKATION
 

 

LUFTBEHANDLING

Vi erbjuder ett brett utbud av media för alla våra filter, där varje media är avsett för en specifik applikation
och syfte - oavsett om det gäller behandling av vatten, luft eller biogas. Vi väljer alltid det media som
har den längsta livstiden, från grov sand till fint pulveriserat aktivt kol.
 

AKTIVT KOL

NAMN BESKRIVNING STANDARDFÖRPACKNING PDF
Ecosorb Mycket mikroporösa granulerade kvaliteter designade för lätta organiska föreningar - 25 kg påsar
- 500 kg big bags
Datablad
SC40 Pelleterat aktivt kol med en yta på 1100 kvm/g kol - 25 kg påsar Datablad
OCM-4E Ångaktiverat extruderat kol med 4 mm storlek för måttliga koncentrationer - 22.5 kg påsar
- 2 x 450 kg big bags
Datablad
OCM-4C Ångaktiverat extruderat kol med 4 mm storlek och lågt tryckfall - 25 kg påsar, 40 påsar per pall
- 2 x 500 kg big bags
Datablad
AP4-60 Regenererbart, 4 mm pelleterat aktivt kol med utmärkt motstånd mot mekanisk påkänning - 20 kg påsar
- Big bags
Datablad
COL-A50 COL-A50 är ett granulärt aktivt kol tillverkat genom högtemperatur-ånga-aktivering från utvalda kvaliteter av bituminöst kol. - 25 kg påsar
- 500 kg big bags
Datasheet
 

IMPREGNERAT AKTIVT KOL

NAMN BESKRIVNING STANDARDFÖRPACKNING PDF
SolCarb KS3 3 mm pelleterat, impregnerat aktivt kol designat för H2S och merkaptaner - 25 kg påsar
- 500 kg big bags
Datablad
STIX Impregnerade kolbaserade pellets för sura gaser och lukter - 25 kg påsar
- 500 kg big bags
Datablad
Sulfusorb 10 Kol impregnerat med kopparoxid (CuO) designat för H2S och lätta organiska svavelföreningar - 104 kg fibertrumma Datablad
OCM-Sulfcat Förbättrat impregnerat aktivt kol för borttagning av sura gaser, inklusive H2S, merkaptaner och SO2 - 25 kg påsar
- 500 kg big bags
Datablad
KAL-3000 Avancerat katalytiskt aktivt kol med utmärkt adsorption av H2S - 25 kg påsar
- 500 kg big bags
Datablad
 

ADSORBENTER FÖR AVSVAVLING AV BIOGAS

NAMN BESKRIVNING STANDARD FÖRPACKNING PDF
OCM-Rubicat Reaktiv adsorbent för avsvavlingsapplikationer - 25 kg påsar
- 550 kg big bags
Datablad