Navigation

Olika ozontekniker

Ozongeneratorer

Principen för rening av storköksventilation med ozon är att ozon produceras i en generator som placeras utanför kanalen. Ozon förs därefter in till kanalen och då verkar aktivt i det belastade luftflödet i hela kanalens längd. Ozongeneratorer delas vanligen upp i två kategorier:

 • Luftmatade ozongeneratorer
 • Högprestanda ozongeneratorer

Båda teknikerna har sina fördelar och användningsområden, och är därför lämpliga för olika behov och luftflöden. Läs mer om hur du väljer rätt teknik. En generell fördel med ozonbaserade system är att de inte behöver någon påfyllnad av råvara som till exempel kemikalier eller bakterier. Allt som behövs är små luften, samt el. En annan stor fördel, till skillnad från t.ex. UV-lampor, är att reningsutrustningen inte är placerad i det feta luftflödet vilket minimerar behovet av tillsyn, underhåll och bytesdelar.

Ozon, O3, är en kraftig oxidant men också en instabil gas vilket betyder att ozon som inte oxiderar något bryts ned av sig självt snabbt och återgår till vanligt syre, O2. Det är en stor fördel jämfört med t.ex. användning av bakterier eller andra kemikalier.

Luftmatade ozongeneratorer

Exempel på luftmatade ozongeneratorer i kök

Luftmatade ozongeneratorer började användas i början av 2000-talet. Ozon bildas när syret i luft (21 %) passerar ett elektriskt fält (korona). Dessa generatorer ska matas med tilluft från allmänventilationen.

Luftmatade ozonaggregaten har lägre reningskapacitet och passar därför för gatukök, kaféer och mindre restauranger med låga luftflöden under 700 l/s, med bara en/få kåpa och måttlig fettbelastning. Här är det luftmatade FTX-systemet ett ekonomiskt val.

Vi rekommenderar enbart våra luftmatade FTX-system till köksapplikationer som är i enlighet med EU-standarden EN 16282, läs mer här.

Vanligtvis behöver varje kåpa en egen luftmatad ozongenerator. Kanalen mellan ozongenerator och imkanal måste vara i ozontåligt material, t ex SS316L.

Fördelar med Ozonetechs FTX-serie

 • Tekniskt enkelt - el- och ventilationsanslutning är allt som behövs
 • Anpassad för mindre flöden - luftmatade ozonaggregat är lämpade för små restaurange med måttlig fettbelastning
 • Syrafast
 • IP64-klassad
 • Kompakt design
 • Tyst - under 50dBA som därmed uppfyller Arbetsmiljöverkets rekommendationer för storkök
 • Underhåll - ingen putsning eller rengöring av ozonelementet. Hela modulen byts enkelt och snabbt ut till låg kostnad vid behov
 • Steglöst reglerbar ozonproduktion (4-20 mA)

Högprestanda ozongeneratorer

Exempel på högprestanda ozongeneratorer i kök

Restauranger och storkök utrustade med t.ex. fritös, grill, wok eller stekbord ställer höga krav på ett väl fungerande luftreningssystem. Köket ska vara både brandsäkert och effektivt ur ett renings- och kostnadsperspektiv. Hög reningskraft är nödvändig för att behandla de fetter och matos som skapas vid matlagningen. Vid högbelastade luftflöden är RENA, våra högprestanda ozonsystem, rätt val, Dessa system utvecklades för industriella krav men har sedan 2015 varit hjärtat i våra egenutvecklade lösningar för restauranger och kommersiella kök.

Ett centralt placerat högprestanda-ozonsystem distribuerar ozon med ozonbeständiga slangar eller rör till flera punkter. Det gör det praktiskt möjligt att rena hela kanallängden då ozoninjektionen alltid kan ske nära kåpan. Med en reningskapacitet som räcker upp till 12 000 l/s och flera kåpor, blir systemet kostnadseffektivt. RENA systemen har en mycket hög prestanda tack vare att effektiv vätskekylning.

Fördelar med RENA Storkök

 • Hög reningskapacitet - en ozongenerator räcker upp till 12 000 l/s (~43 000 m3/h)
 • Centralt ozonsystem - en ozongenerator kan rena flera kökskåpor/kök
 • Flexibel installation- utrustningen kan installeras långt ifrån kökskåpan eller i ett annat utrymme
 • Låg LCC - ett högprestanda ozonsystem kostar mindre och har lägre livscykelkostnad (LCC) än motsvarande installation med flera luftmatade ozongeneratorer
 • Hög tillförlitlighet - tack vare vätska som kylmedium, beprövad design och höga krav från industrin
 • Lättplacerad
 • Slangdistribution av ozon - smidigt och flexibelt att nå en eller flera punkter nära kökskåpan
 • Ingen tilluft - högprestanda RENA Storkök förbrukar minimalt med luft
 • SFP-värdet oförändrat - varken tryckfall eller luftbalans påverkas i ventilationssystemet
 • Steglöst reglerbar ozonproduktion - manuellt eller 4-20 mA-styrning
 • Tyst - under 50 dBA vilket uppfyller Arbetsmiljöverkets rekommendationer för storkök

Läs gärna mer om RENA Storkök eller i vår broschyr.

Storköksguiden del 1 Storköksguiden del 2 Broschyr RENA Storkökslösningar När du står inför valet mellan högprestanda eller lågprestanda

Ozone tech