Navigation

Optimal rening av köksfrånluft

Ventilationskanal före och efter ozonbehandling

Storköksventilation

God ventilation i ett restaurangkök är en förutsättning för god arbetsmiljö. Matos, värme och lukter från köket skall föras bort och ny frisk luft skall tillföras lokalen. Ventilationssystemet ska också säkerställa att fastigheten, i vilket köket befinner sig i, och dess omgivning, slipper störningar av t ex oönskade lukter som annars lätt uppstår när verksamheten är igång.

Optimal rening av frånluft i tre steg

Steg 1 - Mekaniska filter

Ett väl fungerande mekaniskt filter i kökskåpan är det första viktiga steget för rätt behandling av frånluften. Filtret ska fånga upp större fettpartiklarna ur frånluften innan den förs vidare till imkanalen. Välj det mekaniska filtret med omsorg.

Steg 2 - Ozonsystem

Frånluften som har passerat det mekaniska filtret behöver i nästa steg behandlas med en reningsteknik för att bli av med den stora mängden små fettpartiklar och luktämnen som finns kvar i luften.

Ozonetech erbjuder två reningstekniker, som båda producerar ozon, för att effektivt bryta ner de mindre fettpartiklarna till koldioxid, vatten och lite stoft som sen transporteras vidare ut genom ventilationssystemet utan att fastna på imkanalens sidor. Ozon bryter också ner majoriteten av alla luktämnen i frånluften.

Ozon produceras på plats och blandas in i frånluftsflödet.

Optimerad värmeväxlare med hjälp av ozonrening

 

Två typer av ozonsystem

Luftmatade ozonsystem passar det lilla köket!Luftmatad ozongenerator - matas med tilluft och använder syret i luften för att producera ozon. Monteras till ventilationen direkt ovanför kåpan. Passar bäst för mindre kök under 2500 m3/h (ca 700 l/s)

 

 

 

Högprestanda ozonsystem passar alla storkök!Högprestanda ozongenerator - matas med torr, ren syre och monteras på väggen i närliggande utrymme, till exempel i en gång, passage eller städskrubb. Passar bäst för medelstora och större kök, food-courts m.m. med flöden över 2500 m3/h (ca 700 l/s)

 

Steg 3 - Slutpolering

För att kunna släppa ut frånluften i avgränsade eller luktkänsliga miljöer är det nödvändigt att ta bort resterande luktämnen ur luften. Läs mer om Nodora - vår nyutvecklade systemlösning för behandling av alla typer av luktproblem.

Tips

När du ska välja reningssystem för storköksventilation och imkanaler är det många saker att ta hänsyn till. Ställ frågor till andra som installerat ett reningssystem:

 • Vad är systemets totala årliga driftkostnad?

 • Hur mycket tillsyn och underhåll behövs? Av personalen i köket? Av auktoriserad servicetekniker? Av sotare?

 • Krävs det regelbunden påfyllning av kemikalier? Måste kemikalier lagerhållas? Vad är restprodukterna? Krävs det regelbundna och frekventa byten av kostsamma delar?

Ozon och ozongeneratorer har använts sedan mitten på 1900-talet för att rena både luft och vatten världen över. Rening av köksfrånluft med ozon blev en etablerad teknik i början på 2000-talet. Genom att utnyttja ozon och oxidationsteknik kan man effektivt bryta ner fetter, lukter och andra oönskade substanser.

Våra lösningar renar frånluften effektivt och kontinuerligt månad efter månad, år efter år. Systemen bygger på att ozon produceras på plats och injiceras direkt i frånluftflödet. Det är många parametrar att ta hänsyn till för att kunna utforma en välfungerande lösning, så som:

 • Luftflödet
 • Reaktionstiden*
 • Längden och tvärsnittet på imkanalen
 • Fettbelastning
 • Hur mycket ozon som behövs
 • Var ozonet injiceras 
 • Hur ozonet injiceras
 • Störande externa faktorer

Högprestanda ozonsystem minimerar fettet, år ut och år in

*För att uppnå nedbrytning av fetter och luktämnen krävs en reaktionstid på minst två sekunder. Kanalens längd bör därför dimensioneras så att det tar minst två sekunder från injektionspunkt till utspädningspunkt eller utsläppspunkt.

Ozone tech