Navigation

Ozons fördelar

- Information om ozon, ozonets användningsområden och fördelar, bestämmelser, forskningsresultat m.m.

  1. Drygt 50% effektivare på att bryta igenom bakteriemembran än klor
  2. Dödar ett brett utbud av bakterier drygt 3 000 gånger snabbare än klor
  3. Kraftfullt desinficerande i låga koncentrationer
  4. Bryts ned till syrgas och lämnar inga biprodukter
  5. FDA-godkänt för direktkontakt med livsmedel
  6. Förlänger hållbarheten för de flesta livsmedelsprodukter
  7. Kraftfull lukt-, smak- och färgborttagare
  8. Produceras enkelt och ekonomiskt på användningsplatsen
  9. Enkelt att upptäcka för människor vid låga koncentrationer och därmed säkert att hantera
  10. Regelverk för mänsklig exponering i de flesta länder

Ozone tech