Navigation

För leverantörer

Som ett led i vårt kvalitets- och miljöarbete har Ozonetech sett över och förbättrat rutiner för hantering av leverantörsfakturor.
Målet med förändringarna är en effektivare och säkrare process, både för er som leverantör
och för oss som er kund. Läs mer här:

- Viktig information till dig som leverantör

Observera att detta gäller fakturor med fakturadatum fr o m 1 januari 2020

Ozone tech