Exjobb & Praktik

Att forma framtiden är en hög prioritet för oss! Vi söker nu examensarbetare till projekt vi genomför under året på Ozonetech. Se nedan för projektbeskrivningar. Examensarbetena utförs under en termin (30 HP). Planerad start är augusti till september. Alla kandidater måste ha fullständiga kundskaper i svenska och engelska och ha B-körkort.

Sista ansökningsdag för projekten är 31 januari, men vi reserverar oss för att projekten kan tillsättas tidigare då vi genomför intervjuer löpande.

Katalytisk rening och ozonering för industriella luftapplikationer

Industriell luftrening har varit en av de viktigaste miljömässiga utmaningarna de senaste årtiondena. Substanser som släpps ut omfattar bland annat VOC (volatila organiska substanser), som kan vara skadliga både för människor och miljön. Ozonering och katalytiska material är mycket effektiva reningstekniker och som också kan bidra till lägre utsläpp av växthusgaser. Dessa tekniker är dock relativt nya på marknaden. I vissa fall kan vidare forskning och utveckling vara nödvändig.

Examensarbetaren kommer genomföra experimentella försök för att utvärdera katalytiska material och adsorptionsmedia för VOC-rening. Prestandan hos olika material kommer att utredas, med stort fokus på livslängd och livcykelanalys. Synergin mellan ozon och de utvärdera materialen inkluderas för att fastställa fördelarna vid drift. Projektet utförs med ett redan konstruerat pilotsystem och omfattar även provtagning.

Projektet omfattar bland annat:

 • Literaturstudier och förberedelser
 • Uppstart av pilotsystem
 • Experimentell design och tester
 • Utvärdering av teknik
 • Rapportskrivning

Kandidatprofil:

 • Kemi- eller miljöteknik
 • Affärsorienterad
 • Tidigare erfarenhet av syntes och tester katalysatorer är en fördel

Förväntat omfattning: 20 veckor, 30 HP poäng
Förväntad projektstart: våren 2020

Nedbrytning av fett i ventilationskanaler

Ozonetech är mycket starka i fastighetsbranschen och den industriella sektorn, där fett i frånluften ofta behöver behandlas på ett effektivt vis för att möjliggöra energiåtervinning oh förebygga brandrisk. Vi kommer nu starta ett vetenskapligt projekt för att undersöka nedbrytningsmekanismerna av fett med ozon samt optimera konfiguration av systemuppställningen vid dessa applikationer.

Kandidatern kommer att genomföra experimentella tester och matematisk modellering för att optimera systemuppställning och reningsgrad för mycket komplex problemställningar. Prestandan för olika tekniker kommer utvärderas, med stort fokus på LCA (livscykelanalyser). Synergin mellan olika kombinationstekniker kommer testas med avseende på driftkostnader och verkningsgrad.

Projektet omfattar bland annat:

 • Literaturstudier och förberedelser
 • Uppstart av pilotsystem
 • Experimentell design och tester
 • Utvärdering av teknik
 • Rapportskrivning

Vattenåtervinning och rening av mikroföroreningar

Vi är en global aktör inom leverans av system och konsultation inom industruella vattenreningsapplikationer och kommunal avloppsvattenrening. Vi går nu in i flera spännande projekt för att leverera nyckelfärdiga system för rening av mikroföroreningar (läkemedelsrester och mikroplaster) med vår nycketteknik. Du kommer vara en del av uppstarten av dessa projekt som kommer omfatta utformning av system, fältarbete, provtagning och pilotrening i våra anläggningar in-house. Du kommer undersöka lämplig dimensionering och teknikkonfiguration för fullskalig installation baserat på dessa pilotprojekt. Arbetetet utförs hos kund och i våra lokaler i Stockholm. Projekten är starkt vetenskapligt kopplade och livscykelaspekter är mycket viktiga i vårt arbete.

Ozonetech kommer även genomföra projekt inom återvinning av vatten i projekt inom odlingsbranschen, för vilka ansökningar också kan beaktas.

Du bör ha en bakgrund inom processteknik, kemiteknik, miljöteknik eller liknande områden.

Projekten omfattar följande:

 • Literaturstudier och uppställning av experimentella tester i vårt pilotsystem
 • Literaturstudier
 • Utformning av storskaligt system
 • Provtagning och analys
 • utvärdering av kombinationsteknik
 • Rapportskrivning

Under ditt projekt kommer du analysera verkliga problem för att kunna leverera lösningar inom luft- och vattenrening. Du måste därför vara målorienterad med affärsmässigt sinnelag och kunna jobba proaktivt.

Sök genom att kontakta oss med CV, kursutdrag med betyg. Beskriv dig själva kortfattat. Märk ansökan "Exjobb 'ämnestitel'".

För frågor, kontakta John Lindam, affärsområdeschef industri, på j.lindam@ozonetech.com.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ozone tech