Navigation

Ozonetech

Om oss

Ozonetech är ett svenskt, flerfaldigt belönat, cleantech-företag som utvecklar och marknadsför premiumsystem och lösningar för att rena, desinficera och ta bort lukt från luft och vatten.

Företaget grundades i början av 1990-talet och kärnteknologin patenterades under 1996. Sedan dess har tekniken förädlats avsevärt och resulterat i flertal nya banbrytande applikationer. Idag erbjuder vi marknaden den mest kompententa och miljövänliga reningsteknik, i den allra främsta framkanten i världen, tack vare dess effektivitet, tillförlitlighet, låga energiförbrukning och underhållskostnader.

Ozonetech har sitt huvudkontor i Stockholm med lokala försäljningskontor i Finland, Estland och Tyskland. Vår forskning och utveckling, produktion, testning och certifiering av system och lösningar sker från huvudkontoret i Stockholm.

Investerare och partners

Ozonetech är ett privatägt företag. Genom ett mycket nära samarbete med ett fåtal noga utvalda applikationsutvecklare, partner, OEM och distributörer erbjuder vi de mest effektiva skräddarsydda högprestanda lösningarna för ozonrening i världen.

 

Ozone tech