Navigation

Vattenrening av processvatten

2012-04-27 10:45:00

Vattenbehandling med ozon av processvatten

Efter en serie av lyckade "in-house" ozonbehandlingar av processvatten från en av Sveriges största aktörer inom fordonsindunstrin är det äntligen dags att påbörja planeringen av pilotanläggning. Målet med denna behandling var mikroorganisk reduktion.

Nästa kommande steg är en kraftig sänkning av vattnets oljeindex som är planerad att börja under hösten.

Ozone tech