Navigation

Unik anläggning för borttagning av läkemedelsrester blir uppgraderad

2020-05-07 13:00:00

Den initiala leveransen omfattade pilot projekt, mekanisk design och konstruktion, teknisk konsultation, installation och driftsättning.

Efter mer än ett framgångsrikt år av fulskalig drift av anläggningen som tar bort aktiva läkemedelsrester (API - active pharmaceutical ingredients) från kundens avloppsvatten, skall kapaciteten utökas för klara av den utökade produktionen. 

Systemet kombinerar ultrafiltrering och ozonering för separation av fettsyror och destruktion av över 10 ppm propofol. Installationen innebär att kundens anläggning numera också uppfyller de regionala utsläppsrestriktionerna.

Arbetet med att fördubbla systemkapaciteten pågår och vi ser fram emot att hjälpa anläggningen och miljön igen under de kommande veckorna.

Ozone tech