Navigation

Storköksguiden

2014-06-16 09:45:00

Ozongenerator för imakanal, restaurang kök, imkanal och ventilation

Det finns över 20 000 restauranger i Sverige. Nästan alla är "energitjuvar". De släpper ut varm och dåligt renad luft istället för att rena och återvinna värmeenergin. Därmed förlorar de årligen tiotusentals kronor.

Bland de viktigaste orsakerna för luftrening av frånluft från kommersiella storkök är:

  1. Olägenhet & störningar: Minska risken för olägenheter och störningar för omgivningen pga. lukter från verksamheten
  2. Brandsäkerhet: Minskad risk för ev. imkanalsbrand
  3. Energiåtervinning: Spara pengar genom att återvinna värmeenergin ur frånluften. Effektiv energiåtervinning möjliggörs när renad luft passerar värmeväxlaren

För att lyckas väl krävs en hel del kunskap och erfarenhet inom området.

I två broschyrer delar vi nu med oss av vår erfarenhet inom luftrening i storkök. Del 1 behandlar frågor som När, Hur, Var och Varför. Del 2 är en produkt- och teknikguide som kan användas som ett stöd inför projektering av reningssystem.

Ozone tech