Navigation

Industriellt ozon-AOP-system till Sydostasien

2018-06-11 16:00:00

Ozone Air & Water Treatment for Pacifics

Ozonetech har tecknat ett viktigt kontrakt för att leverera avancerad AOP-kopplad ozonbehandling för ett deponiprojekt i sydöstra asien.

Vi kommer tillsammans med vår lokala partner och myndigheter på plats förbättra vattenkvaliteten avsevärt. Samtidigt kommer deponin att minska sina utsläpp med mer än 80%.

"Det här är ett viktigt framsteg för att förbättra den lokala miljön i ett projekt utan motstycke med flera reningsteknologier där vårt RENA Water System har en central roll", säger John Lindam, industriell vattenutvecklare på Ozonetech.

Behandlingen är planerad att påbörjas i slutet av 2018.

Ozone tech