Navigation

Behandling av läkemedelsrester från industrin

2014-05-23 09:45:00

Vattenrening för läkemedelsrester i avloppsvatten från läkemedelsindustrin

Ozone Tech Systems OTS AB har nu på uppdrag av ett stort läkemedelsföretag utfört labbskaliga vattenreningstester på företagets utgående avloppsvatten.

Testerna har visat sig vara mycket lyckade med drygt 30 % bättre resultat än våra teoretiska förstudier och beräkningar visat.

Nästa steg i projektet kommer att vara design, tillverkning och driftsättning av en fullskalig anläggning för att tillgodose kundens behov för hela processens avloppsvattenflöde.

Anläggningen tillämpar s.k. avancerad oxidations process (AOP) där hydroxylradikaler bildas med hjälp av ett patenterat katalysmaterial.

Ozone tech