Navigation

IMKANAL 2012

IMKANAL2012: Högre brandsäkerhet i köket

Branschrekommendationerna har uppdaterats - Imkanal 2012:2

Imkanal 2012:2 är den senaste uppdateringen av de rekommendationer ventilationsbranschen tillsammans med organisationer och myndigheter tog fram 2010. Rekommendationen baserar sig på föreskriftskrav samt allmänna råd i Boverkets byggregler och beaktar fullt ut bl.a. Boverkets och Arbetsmiljöverkets anvisningar och vägledningar till reglerna.

Uppdateringen innehåller i delar högre ställda krav vad gäller användning av ozonaggregat, UV-ljus eller motsvarande teknik. Ozonetech ser mycket positivt på att branschen genomfört denna skärpning. Nyheterna som berör ozon i Imkanal 2012:2 är framförallt:

  • Riskerna för korrosion i systemet framhålls. Rekommenderat materialval är numera rostfri stålkvalitet för de delar av imkanalinstallationen som direkt berörs av höga ozonkoncentrationer. Etablerade aktörer föreskriver alltid rostfritt stål alt annat ozontåligt material i ledningskanaler mellan aggregat och imkanal där höga halter av ozon kan förekomma.
  • Risken för överföring av gaser vid värmeåtervinningen framhålls. Moderna värmeväxlare eliminerar i huvudsak all risk för läckage mellan från- och tilluft förutsatt att tryckbalanseringen över aggregat justeras på ett korrekt sätt med högre tryck på tillluftssidan än frånluftssidan. Man kan även komplettera återvinningssystemet med kolfilter på tilluftssidan efter aggregatet för att uppnå ännu bättre inomhusluftkvalitét.
  • Vikten av säker arbetsmiljön framhålls. I rekommendationerna framgår att hänsyn ska tas till brukaren, dvs kökspersonalen. Det uppnås genom användandet av en ozonsensor, placerad i köket. En ozonsensor säkerställer att god arbetsmiljö upprätthålls. Utöver detta bör samtliga installationer av ozonaggregat, UV-ljus eller motsvarande teknik förreglas över fläktar, tryckvakt, rensluckor eller liknande.

Utöver ovannämnda nyheter följer Imkanal 2012:2 de rekommendationer som tidigare givits. Så länge som adekvata ozonaggregat, UV-ljus eller motsvarande teknik används för rening ges därmed fortfarande rekommendationen att materialvalet för kanalsystemet kan vara valfritt galvat, svartplåt eller rostfritt.

Ozonetech välkomnar de skärpta krav som framkommer i rekommendationerna och uppskattar att branschen även vill ta en aktiv roll för en säkrare arbetsmiljö. Med dessa rekommendationer kan arbetet för att nå vår vision av det moderna storköket fortsätta – ett kök som förbrukar avsevärt mindre energi än tidigare men som samtidigt är mer brandsäkert, erbjuder arbetande en god arbetsmiljö och har liten påverkan på kringboende. Kort sagt: ett kök i harmoni med sin omgivning.

Imkanal 2012:2 har utarbetats av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Entreprenörföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc samt Fluetec.

Arbetsmiljöverket, Boverket och Brandkonsulten AB har lämnat synpunkter på branschrekommendationen.

Är du nyfiken och vill veta mer? Boka en av våra kurser på Ozone Academy så berättar vi mer.

Ozone tech