Navigation

Ozonteknik- & -vetenskap

I denna sektion samlar vi internt producerade artiklar om vår teknik och expertkunskap, samt oberoende externt tillgängliga rapporter om ozon och dess beskaffenhet och tillämplingar. Läs mer samt ladda ner dessa dokument i sektionerna nedan.

Förhandsgranskning

Beskrivning

Myths about UV treatment for kitchen exhausts

Ladda ner: Enbart på förfrågan

Myths about UV treatment for kitchen exhausts

I det dokumentet presenteras olika metoder som använder UV-ljus för att avlägsna lukt och fett som släpps ut från köksfrånluft och prestenterar fem vanliga myter om UV-behandling - som fortfarande påverkar dagens marknad.

Technologies comparison for hydrogen sulfide (H2S) removal

Ladda ner: Enbart på förfrågan

Technologies comparison for hydrogen sulfide (H2S) removal

Detta dokument presenterar en jämförelse mellan två tekniker - adsorption och katalytisk oxidation - med faktorer som är relevanta för att välja den mest kostnadseffektiva metoden.

Ladda ner: Enbart på förfrågan

Välkommen till HELS - pålitlig, effektiv och elektrodfri ozonteknik

Visste du att vår ozonteknik är unik och erbjuder de mest kompakta ozongeneratorerna på marknaden? Den här vitboken belyser de viktigaste funktionerna som gör våra system och produkter speciella.

Ladda ner: Enbart på förfrågan 

Utformning av höga effektivitetssystem för ozonvatten - centrala faktorer för framgång

Ozonvattenbehandling är en växande marknad. Men många faktorer måste beaktas för att verkligen lyckas med genomförandet, tillförlitliga resultat och högsta möjliga effektivitet. Ozonetech levererar kompletta nyckelsystem med alla aspekter av hög prestanda. Läs om hur vi gör det i den här rapporten.

 12 month report McDonald's Kivikko Finland

 Ladda ner: Enbart på förfrågan 

12 months report from McDonald’s, Kivikko Finland

The report is produced by Are Oy, a Finnish building and maintenance services company. It provides photos taken at four occasions of kitchen ducts without our ozone treatment, before and after manual cleaning by Are Oy. It also provides photos at the same four occasions of the ducts where our ozone treatment has been installed. The difference is obvious.

 NOx emissions and HNO3 formation

 Ladda ner: Enbart på förfrågan

NOx emissions and HNO3 formation: air pollution with analysis of air-fed ozone generators

Denna rapport granskar faran som orsakas av NOx-luftutsläpp, med särskild uppmärksamhet på det potentiella bidraget från luftmatade ozongeneratorer.

 Literature Evaluation of Corona Discharge Ozone Generator By-products

 Ladda ner: Enbart på förfrågan

Literature Evaluation of Corona Discharge Ozone Generator By-products

På begäran av Ozonetech har Exponent International Ltd utfört en litteraturutvärdering av de typiska biprodukter som produceras efter ozonbildning genom koronaurladdning.

Ladda ner: Engelska

Environmental Protection Agency - Vattenbehandlingshandbok: Desinfektion

Desinfektion av dricksvatten världen över sker i dag med stora insatser och höga risker. I denna rapport jämförs alla idag tillgängliga desinfektionsteknologier. De oberoende studierna bekräftar att ozon är den mest effektiva kommersiellt tillgängliga desinfektionsmetoden idag. Rapporten kvantifierar de viktigaste resultatindikatorerna och ger en översikt över de tekniska utmaningar som rör de olika teknikerna.  

Ladda ner: Engelska

WHO - vattenbehandling och patogenkontroll

Denna WHO-rapport diskuterar framgångsfaktorer effektiv eliminering av patogener i dricksvatten, som är ett stort problem världen över. Ozon framhålls som en säker, beprövad och pålitlig metod för att eliminera hela spektret av patogener.

Ozone tech