Navigation

Ozonteknik- & -vetenskap

I denna sektion samlar vi internt producerade artiklar om vår teknik och expertkunskap, samt oberoende externt tillgängliga rapporter om ozon och dess beskaffenhet och tillämplingar. Läs mer samt ladda ner dessa dokument i sektionerna nedan.

Förhandsgranskning

Beskrivning

Myths about UV treatment for kitchen exhausts

Ladda ner: Enbart på förfrågan

Myths about UV treatment for kitchen exhausts

I det dokumentet presenteras olika metoder som använder UV-ljus för att avlägsna lukt och fett som släpps ut från köksfrånluft och prestenterar fem vanliga myter om UV-behandling - som fortfarande påverkar dagens marknad.

Technologies comparison for hydrogen sulfide (H2S) removal

Ladda ner: Enbart på förfrågan

Technologies comparison for hydrogen sulfide (H2S) removal

Detta dokument presenterar en jämförelse mellan två tekniker - adsorption och katalytisk oxidation - med faktorer som är relevanta för att välja den mest kostnadseffektiva metoden.

Ladda ner: Enbart på förfrågan

Welcome to HELS - Reliable, efficient and electrode-free ozone technology

Visste du att vår ozonteknik är unik och erbjuder de mest kompakta generatorerna på marknaden? Detta dokument belyser nyckelfaktorerna som gör våra ozongeneratorer och system speciella.

Ladda ner: Enbart på förfrågan 

Design of High Efficiency Ozone Water Systems - Key Factors for Success

Ozonrening inom vatten är en växande marknad. Många faktorer gällande systemets utformning och egenskaper måste tas i beaktande för att lyckas med implementation, tillförlitliga resultat och högsta möjliga verkningsgrad. Ozonetech levererar nyckelfärdiga system där alla aspekter gällande prestanda och verkningsgrad är en central del i leveransen. På förfrågan lämnar vi ut denna unika artikel.

 12 month report McDonald's Kivikko Finland

 Ladda ner: Enbart på förfrågan 

12 months report from McDonald’s, Kivikko Finland

The report is produced by Are Oy, a Finnish building and maintenance services company. It provides photos taken at four occasions of kitchen ducts without our ozone treatment, before and after manual cleaning by Are Oy. It also provides photos at the same four occasions of the ducts where our ozone treatment has been installed. The difference is obvious.

 NOx emissions and HNO3 formation

 Ladda ner: Enbart på förfrågan

NOx emissions and HNO3 formation: air pollution with analysis of air-fed ozone generators

Denna rapport granskar faran som orsakas av NOx-luftutsläpp, med särskild uppmärksamhet på det potentiella bidraget från luftmatade ozongeneratorer.

 Literature Evaluation of Corona Discharge Ozone Generator By-products

 Ladda ner: Enbart på förfrågan

Literature Evaluation of Corona Discharge Ozone Generator By-products

På begäran av Ozonetech har Exponent International Ltd utfört en litteraturutvärdering av de typiska biprodukter som produceras efter ozonbildning genom koronaurladdning.

Ladda ner: Engelska

Environmental Protection Agency - Water Treatment Manual: Disinfection

Desinficering av dricksvatten sker världen över och skapar stor nytta. Denna rapport jämför den desinfektionsteknik som är tillgänglig idag. EPA:s slutsats är att ozonteknik är den mest effektiva, kommersiellt tillgängliga metoden idag. Rapporten kvantifierar resultat från flera oberoende studier samt belyser de olika teknikernas fördelar och utmaningar.  

Ladda ner: Engelska

World Health Organization - Water Treatment and Pathogen Control

Denna WHO-rapport belyser de faktorer som krävs för att lyckas med att effektivt eliminera svåra patogener i dricksvatten, vilket är en stor utmaning runt om i världen. Rapportens slutsats är att ozon är en säker, beprövad och tillförlitlig metod att eliminera hela spektrumet av patogener, till skillnad från andra tekniker.

Ozone tech