Navigation

Ozonteknik- & -vetenskap

I denna sektion samlar vi internt producerade artiklar om vår teknik och expertkunskap, samt oberoende externt tillgängliga rapporter om ozon och dess beskaffenhet och tillämplingar. Läs mer samt ladda ner dessa dokument i sektionerna nedan.

Förhandsgranskning

Beskrivning

Ladda ner: Enbart på förfrågan

Welcome to HELS - Reliable, efficient and electrode-free ozone technology

Visste du att vår ozonteknik är unik och erbjuder de mest kompakta generatorerna på marknaden? Detta dokument belyser nyckelfaktorerna som gör våra ozongeneratorer och system speciella.

 

Ladda ner: Enbart på förfrågan 

Design of High Efficiency Ozone Water Systems - Key Factors for Success

Ozonrening inom vatten är en växande marknad. Många faktorer gällande systemets utformning och egenskaper måste tas i beaktande för att lyckas med implementation, tillförlitliga resultat och högsta möjliga verkningsgrad. Ozonetech levererar nyckelfärdiga system där alla aspekter gällande prestanda och verkningsgrad är en central del i leveransen. På förfrågan lämnar vi ut denna unika artikel.

 

Ladda ner: Engelska

Environmental Protection Agency - Water Treatment Manual: Disinfection

Desinficering av dricksvatten sker världen över och skapar stor nytta. Denna rapport jämför den desinfektionsteknik som är tillgänglig idag. EPA:s slutsats är att ozonteknik är den mest effektiva, kommersiellt tillgängliga metoden idag. Rapporten kvantifierar resultat från flera oberoende studier samt belyser de olika teknikernas fördelar och utmaningar.  

 

Ladda ner: Engelska

World Health Organization - Water Treatment and Pathogen Control

Denna WHO-rapport belyser de faktorer som krävs för att lyckas med att effektivt eliminera svåra patogener i dricksvatten, vilket är en stor utmaning runt om i världen. Rapportens slutsats är att ozon är en säker, beprövad och tillförlitlig metod att eliminera hela spektrumet av patogener, till skillnad från andra tekniker.

Ozone tech