Storkök och restauranger nedladdningar

En samling av köksfrånluft nedladdningar

Här hittar du alla broschyrer om storkök och restauranger. Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.

Läs mer om våra referens projekt här.

Broschyrer

Storköksguiden del 1

Detta är en introduktion till varför luften i imkanalen ska behandlas: Möjliggöra energiåtervinning, reducera lukt, minimera kostnaderna för rengöring av kanaler och i stort sett eliminera risken för brand.

Storköksguiden del 2

Del 2 förklarar skillnaderna mellan högprestanda och lågprestanda luftbehandlingslösningar. Guiden illustrerar också installationsprinciper och listar 20 nyckelfaktorer för att säkerställa en lyckad installation.

RENA-systemet för luftbehandling i kommersiella kök

När du har bestämt dig för att titta närmare på luftbehandling med ozon i kommersiella kök, så är detta rätt broschyr. Den går igenom vår familj av RENA-lösningar – systemets delar, dimensionering och specifikationer.

Högprestanda eller lågprestanda ozonsystem?

Syrgasmatad eller luftmatad ozongenerator? Vilka är skillnaderna, och spelar de roll? (EU anser att de spelar roll och har handlat därefter). Gå igenom listan med de 21 jämförelserna och skapa din egen åsikt.

Den nya EU-standarden – ett steg närmare hållbara kommersiella kök

EN 16282-standarden för ventilation i kommersiella kök släpptes hösten 2017. Denna folder kommenterar de nya reglerna för olika luftbehandlingsmetoder. Innan du väljer behandlingsmetod, lägg en minut på att läsa detta.

Fettet måste bort

Vill du maximera energiåtervinningen i restaurangköket? Tricket är att hela tiden ta bort fettet från luften i imkanalen innan luften når värmeväxlaren. Detta är guiden du behöver läsa.

Innovativt modulärt system för effektiv luktreduktion 

Nodora är vår nyutvecklade lösning för behandling av alla typer av luktproblem. Nodora kompletterar vår RENA-familj med högeffektiv rening av stora och hårt belastade luftflöden.

Rening av köksfrånluft i shoppingcenter

Många shoppingcenter har valt att installera våra system där en av fördelarna är att ett RENA system kan rena köksfrånluften från flera restauranger samtidigt.