Navigation

Värmeåtervinning

Roterande värmeväxlare med ozon


Ozongenerator för värmeåtervinning med roterande värmeväxlare

  1. FTX-ozongenerator
  2. Värmeväxlare
  3. Tilluft
  4. Frånluft

I byggnader med från- och tilluftssystem kan man både värma och rena tilluften. Man kan även bygga om äldre byggnader till balanserade ventilationssystem, vilket betyder att det gamla frånluftssystemet kompletteras med ett nytt system för tilluft med hjälp av fläktar.

Av energibesparande skäl planeras att i stor utsträckning utnyttja den värme som finns i frånluften för uppvärmning av tilluften.

En sådan lösning betyder stora besparingar. Med roterande (regenerativa) värmeväxlare kan energibehovet för uppvärmning av luft minskas med upp till 85 %, vilket avsevärt förbättrar husets driftsekonomi och minskar koldioxidbelastningen.

Matos och odörer i frånluften kan lätt föras över till andra lägenheter via värmeåtervinningsutrustningen. Detta förhindras genom att tillsätta små, kontrollerade mängder ozon. Våra ozongeneratorer ur FTX-serien bryter effektivt ner lukterna i frånluften innan den når värmeväxlarens rotor.

Ozone tech