Navigation

Soprum utan kyla

Rent soprum

Spara tusentals kronor i elkostnader med vår ACT-3000 ozongenerator

Soprum, sopsorteringsrum och liknande utrymmen har av naturliga skäl ofta dålig lukt. De allt hårdare kraven på sopsortering gör att boende gör fler besök än tidigare. Samtidigt är det vanligt att hämtningen av sopor sker mer oregelbundet och med större intervall vilket ökar risken för hygien- och luktproblem.

Tidigare har man använt sig av kylda soprum vid organisk avfallsförvaring. Dessa kylaggregat är inte bara kostsamma investeringar, utan medför också höga underhålls- och energikostnader.

Sedan år 2009 finns det inte längre några myndighetskrav på att använda kyla.

Genom att med ozonets hjälp eliminera bakterier och minska mängden mikroorganismer i luften tar man effektivt bort dålig lukt. Man motverkar också mögeluppkomst och förbättrar de sanitära förhållandena avsevärt. Allt detta till en mycket gynnsam kostnad.

Ozone tech