Navigation

Rökrum

Luftrenare/ozongenerator för att ta bort lukt i rökrum

Medvetenhet om riskerna med passiv rökning är fortsatt hög och särskilt utformade rökrum blir allt vanligare, speciellt nu när man inte längre får röka inomhus.

På grund av den nästan konstanta exponeringen för rök i sådana lokaler kan det dock vara en motbjudande upplevelse att gå in i ett sådant rum, till och med för rökare. Ozonbehandling av ett rökrum kan göra att rummet luktar betydligt mindre och förbättrar därmed komforten för gästerna. Ozon bryter effektivt ner rökmolekylerna och separerar dessa effektivt så att de kan skingras.

Ozon är även effektivt mot andra typer av rök från naturliga ämnen och kan därmed användas i både rökrum och vid sanering av rökskador efter bränder.

Ozone tech