Navigation

Mögelsanering

Luftrenare/ozongenerator för mögelsanering

Mögel finns överallt och är en av de främsta orsakerna till allergiska symptom. Mögel drabbar mattor, isolering, väggar och till och med trä- och tegelstrukturer på insidan av hus. När mögel växer okontrollerat kan det förstöra de ytor det finns på genom att göra dem obrukbara, vilket leder till att det enda alternativet är att ta bort ytan. Det enda traditionella sättet att faktiskt bli av med mögel är att ta bort allt synligt mögel, desinficera ytorna och minska fukthalten.

Att använda ozon är ett väl beprövat sätt att förhindra mögeltillväxt. Ozonets starka oxidationspotential innebär att det aktivt dödar luftburna mögelsporer istället för att bara dölja lukten. Det är också 3 000 gånger snabbare som bakteriedödare än klor och det är också säkert för miljön. Ozonet når också hörn och sprickor som är svåra att komma åt och tränger igenom angripna textilier. Det är väl dokumenterat att ozon erbjuder en snabb, grundlig och miljövänlig lösning på mögelproblem.

Ozone tech