Navigation

Luftkonditionering

behandling av luftkonditioneringssystem med ozon

Ansamlingen av organiskt partikelmaterial och kondenseringen av fukt som uppstår kring droppbrickor, kondensrör och rörledningar på luftkonditioneringsenheter skapar den perfekta miljön för tillväxt av biologiska beläggningar. Detta leder inte bara till höga nivåer av svamp och bakterier som blir luftburna och transporteras runt i byggnaden via återcirkuleringen av luft, utan också till att systemens effektivitet och värmeöverföring minskar. Luftburna bakterier och svamp utgör inte bara en stor hälsorisk, utan ger också upphov till dålig lukt.

Genom att behandla luftkonditioneringssystemet med ozon kan man förebygga att biologiska beläggningar byggs upp och därmed också förekomsten av bakterier och svamp. Detta tar bort dålig lukt och spridning av hälsoproblem som allergier, utslag, förkylningar, virus och legionärssjuka. Ozon är inte bara den mest kraftfulla oxidationsbehandling som finns. Utrustningen har mycket låga underhållskostnader, vilket innebär att ozon inte bara är det mest effektiva behandlingsalternativet, utan också ett av de enklaste.

Ozone tech