Navigation

Livsmedelsförvaring

Livsmedelsförvaring med ozon

Tack vare att ozonet är ett kraftfullt oxidationsmedel är livsmedelsförvaring ett perfekt användningsområde. Det kan användas som bekämpningsmedel i gasform i flera faser av livsmedelsförvaringen, bland annat i lagerlokaler, kylrum, silos och transportfordon – och uppfyller flera olika funktioner i varje fas.

Två av de områden där ozon kan vara till störst nytta är inom före-förpackningsstadiet vid tillverkning av produkter som kött och fågel och förvaring av direktskördade produkter som potatis. Genom att ozonbehandla produkter innan de förpackas minskar bakterienivåerna dramatiskt och listeria och andra patogener kan kontrolleras, vilket förlänger produkternas hållbarhetstid.

Förutom de produkter som behandlas kan den utrustning som används i produktionsprocessen behandlas samtidigt och därmed öka processens effektivitet. Ozonbehandling är också säkert för produkter som är färdiga att ätas liksom för produkter som kräver fortsatt tillagning. Inom förvaring av skördade produkter, t ex potatis, innebär ozonbehandling att problemet med produkter som ruttnar minskar avsevärt tack vare ozonets förmåga att ta bort skadliga bakterier, t ex erwinia som ger upphov till röta i potatis.

Ozone tech