Andra applikationer - luftbehandling med Ozon

Ozonbehandling kan även tillämpas i andra områden som behöver luftrening, så som:

Livsmedelsförvaring:
Eliminering av mikroorganismer är vitalt för livsmedels hållbarhet. Med ozonbehandling kan bakterier, mögel och virus elimineras under alla steg mellan produktion, lagring och paketering.

Luftkonditionering:
Luftburna bakterier och svamp utgör en hälsorisk och källa till dålig lukt i luftkonditioneringssystem. Ozon kan användas för att förebygga biologisk beläggning och eliminera luftburna sporer, virus och bakterier.

Luftrening:
Ozon kan användas för att desinficera stora luftvolymer. I t.ex. sjukhus och läkarväntrum kan ozon användas för att minska spridning av smittor.

Värmeåtervinning:
Ozonetech erbjuder värmeåtervinning tillsammans med ozonsystemen. Energibehovet för uppvärmning av luft kan minska med upp till 85 %, vilket avsevärt förbättrar värmeekonomin.

Hotellrum:
Ozonbehanding är ett miljövänligt och effektivt sätt att fräscha upp rum genom att ta bort dålig lukt ifrån mögel, tobak, svett, soppor och mat mm.

Mögelsanering:
Mögelsporer finns överallt och växer snabbt under rätt förutsättningar. Ozon kan eliminera mögel i luft och kan även behandla svårnådda platser med minimalt manuellt arbete. Efter sanering kommer ozonet över tid sönderfalla till harmlös syrgas, enkelt och miljövänligt.

Rökrum:
Lukten i rökrum blir snabbt överväldigande efter konstant användning, även för rökarna själva. Ozonbehandling kan göra rummet luktfritt då ozon reagerar med rökmolekylerna därmed minskar lukten avsevärt, därmed blir rummet mer välkomnande för gästerna.

Ozone tech