Enkel luftbehandling med ACT-serien

Ozonbehandling är ett effektivt sätt att sanera, desinfektera och behandla olika typer av luktproblem. Behandlingen är enkel och effektiv och användningsområdena är många.

ACT-serien är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Sanering av brandlukt kan exempelvis utföras i storkök, barer, restauranger, skolkök, verkstäder, förråd, garage och andra fastigheter.

Fuktsanering kan ske i fastigheter, källare, bostäder, lagerlokaler, garage, våtutrymmen, omklädningsrum, simhallar och toaletter.

Ozonbehandling är ett miljövänligt och effektivt sätt att fräscha upp rum genom att ta bort dålig lukt från mögel, tobak, svett, sopor och mat.

Ozon kan användas för att förebygga biologisk beläggning och minimera luftburna sporer, virus och bakterier i luftkonditioneringssystem.

Ozon kan eliminera mögel både i luft och på ytor som golv, väggar, tak, mattor, isolering, kakel, trä och tegel.

Om lukten stör omgivningen kan ozon minimera problemet. Ozonet produceras nära pumpgropen och leds sen ner i pumpgropen kontinuerligt.

Ozon kan hantera lukt i alla rum, exempelvis i konferensrum, kontor, mötesrum, bostäder, föreningslokaler och omklädningsrum.

Sanering av röklukt kan användas i rökrum, hotellrum, bostäder och andra utrymmen där röklukt är ett problem.

ACT-3000 kan användas i små rötkammare på till exempel lantbruksgårdar för att bryta ner lukten som bildas under rötningen.

Med ozonbehandling kan bakterier, mögel, svamp och virus elimineras under alla steg mellan produktion, lagring och paketering.

Sanering av virus och bakterier kan användas på sjukhus och vårdinrättningar, i bussar, taxibilar, tåg, skolor, ambulanser och restauranger.