Navigation

Allmänna platser

ozon rening och luktborttagning på allmänna platser som restauranger, barer och kasinon

Användning av ozon i restauranger, barer och kasinon bidrar till att behålla en behaglig atmosfär för kunderna genom att se till att luften är ren och kontrollera de lukter som oundvikligen uppstår på sådana platser.

Låga koncentrationer av ozon kan effektivt oxidera mikroorganismer som finns i luften och som ger upphov till dåliga lukter och även döda bakterier och virus. Samtidigt är det inte farligt för människor som använder lokalerna. Det rekommenderas dock att ozonet används när aktiviteten är låg i lokalerna eller när de är tomma för att användningen ska bli så effektiv som möjligt. Ozonet får då tid att spridas effektivt i hela lokalen och kan tränga in i textilier och mattor och därefter omvandlas tillbaka till syre när behandlingen är klar.

Ozone tech