AOP-system RENA Vitro™

Ozonetech RENA Vitro – Det mest effektiva och hållbara systemet för process- och avloppsvatten

RENA Vitro™ är vår patenterade och avancerade katalytiska oxidationsprocess (AOP) som erbjuder en kraftfull reningsteknik för effektiv:

  • rening av högt kontaminerade process- och avloppsvatten (COD < 50 000 mg/l) med svårnedbrytbara ämnen, uppmätt i TOC, COD eller BOD (organiskt innehåll) och/eller
  • nedbrytning av refraktära farliga organiska ämnen delvis eller till fullo, som till exempel komplexbildare och metallkomplexutan att producera andra farliga bi-produkter eller slam.

I AOP oxideras organiskt material främst genom reaktioner med hydroxylradikaler. Hydroxylradikaler är bland de mest kraftfulla oxidanterna som finns tillgängligt. Se tabellen nedan.

Eftersom oxidationspotentialen är högre blir de stora skillnaderna, mot ”vanlig” oxidation, en högre effektivitet, bättre förmåga att bryta ner svårnedbrytbara ämnen samt en kortare processtid. I AOP processen sönderfaller svårnedbrytbara ämnen helt eller delvis till oskadliga eller mindre skadliga ämnen, exempelvis till karboxylsyra, koldioxid, kväve, salt och vatten.

Våra hydroxylradikaler produceras genom att kombinera ozon (O3) och ett patenterat katalysmaterial. Ibland används även ozon i kombination med ultraviolett (UV) ljus eller väteperoxid (H2O2) för att skapa hydroxylradikaler. Synergier uppstår, ”1 + 1 = 3”, vilket gör kombinationen effektivare än att använda varje för sig separat i serie. AOP multiplicerar kraften i oxidation.

Storleken på en RENA Vitro™ startar från cirka tre gånger EUR-pall, beroende på flödet.

OxidantEOP (V)
Hydroxylradikaler (OH∙)2.80
Syreatom (O)2.42
Ozon (O3)2.07
Väteperoxid (H2O2)1.78
Hypoklorit1.49
Klor (Cl)1.36
Klordioxid (ClO2)1.27
Syrgas (O2)1.23

Fördelar med AOP

  • Mycket kraftfull oxidation
  • Snabb oxidation
  • Reducerar totalmängden avfall
  • Reducerar toxiciteten, och fäller ut föroreningar helt eller delvis
  • Producerar inga nya ämnen som behöver vidare behandling så som klor-biprodukter
  • Producerar inte slam som fysikaliska kemiska processer
  • Icke-selektiv oxidation som möjliggör behandling av många olika föroreningar parallellt

AOP-system designas och skräddarsys utifrån ändamålets specifika kemiska förutsättningar.