UV-C luft

Det ultimata modulära UV-system för luftbehandling

Systemet har utvecklats med moduläritet i högsta åtanke. Detta möjliggörs med hjälp av att UV lamporna kan läggas till eller tas bort genom att dessa finns i lätt-utbytbara lampramar.

En enhet kan skalas upp till 6 stycken lampramar för maximal kapacitet, medan den minsta uppställningen använder sig utav två lampramar. En lampram placerad i den övre kanalen och en placerad i den undre kanalen, och blir tillsammans en UV-lampmodul, och systemet skalas därefter. Då detta system är utvecklat för luftapplikationer, blev luftens naturliga kompressibilitet en viktig parameter för att uppnå en utformning där luften fördelas jämnt över reaktorn, då det är analogt till lampornas effektivitet.

UV-C Air 515

Figur 1 – CAD-ritning av UV-C Air 515-reaktorn

Lamporna som används i systemet är ”UV-C High-Performance (HP)”-lampor. Dessa lampor är överlägsna när det gäller att uppnå hög-intensiv UV-strålning, analogt till behandlingshastighet, på en minimal yta. HP-lamporna kan uppnå upp till tre gånger högre intensitet jämfört med traditionella kvicksilver-baserade (Hg) lampor med samma dimensioner, samtidigt som verkningsgraden av de effektiva våglängderna är likvärdigt eller bättre för HP-lamporna. Figuren nedan visar en jämförelse mellan lamptyperna.

På grund av den höga reaktiviteten som ozon och, inte minst, hydroxylradikalerna har, har systemet konstruerats därefter med lämpliga material. Metallen består av det högt korrosionsresistenta materialet AISI 316L (EN 1.4404) som har en väldigt god ozonbeständighet.

Systemet använder sig utav standard ventilationsanslutningar (PG, alternativt flänsanslutning) som används i rektangulära kanalsystem för att möjliggöra installation av systemet utan någon risk för kompabilitetsproblem. Dessutom kan flera system installeras i följd då det är modulärt, i fall då högre luftflöden ska behandlas.

Ballasterna som behövs för UV-lamporna levereras i ett specialgjort styrskåp som är optimerat när det gäller storlek och kylning för att säkerställa en maximal livslängd av både ballasterna och UV-lamporna.

Applikationsområden

  • Hög-effektiv borttagning av VOC:er i industriell process- och frånluft
  • Luktreducering i industriell frånluft
  • Hög-effektiv borttagning av H2S i industriell process- och frånluft
  • Desinfektion av tilluft i kommersiella fastigheter & industriell ventilation
Tekniska specifikationer
Allmänna specifikationer
Förorenat luftflöde1 800 – 5 400 m3/h
Tryckfall5 – 30 Pa
Modulkapacitet3
Driftstemperatur4 – 100 °C
Driftsfuktighet0 – 99 % Relativ fuktighet
Fri yta som krävs för lampbyte2 m minimum
Specifikation av reaktorkammare
Storlek (B x H x D)873 x 1 035 x 1 640 mm
Reaktor materialEN 1.4404 rostfritt stål
Vikt (exkl. lampramar)Ca 250 kg
Anslutning: Inflöde (B x H)2x 1 600 x 400 mm
Anslutning: Utflöde (B x H)1 600 x 900 mm
AnslutningstypStandard Gejdanslutning (PG) 20 x 10 mm
Specifikation av lampor
Lamp-typUV-C HP-lampa
Livslängd16 000 timmar
Skyddande materialKvartsrör
Specifikation av ballaster
Typ av driftPre-heat ignition
Kraftkälla: Spänning220 – 240 V
Kraftkälla: Frekvens50 – 60 Hz
Max. avstånd till lampa5 m
Driftstemperatur5 – 45 °C
Förvaringstemperatur-5 – 70 °C
FuktighetMax. 80 %, icke-kondenserande miljö
Kraftsförlust2 – 10 %
Beror på driftstemperatur och lampans kabellängd
Kylning av enhetenExtern luftkylning krävs

Tveka inte att kontakta oss gällande implementation av UV-teknologi. Läs mer om UV System här.