Skräddarsydda pilotprojekt för luftbehandling

Pilottestning är det optimala första steget för att skapa perfekta luftbehandlingslösningar

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift. Varje process är unik och det gäller dess även utsläpp. Samma reningssystem kan omöjligen lösa alla fall, speciellt för stora luftflöden med höga reningskrav. Man kan spara mycket pengar och undvika suboptimering och ineffektiva lösningar om man analyserar och optimerar   varje enskild process.

För att optimera komplexa luftbehandlingssystem krävs ett pilotprojekt. Förhållandena återskapas  i laboratoriemiljö och man uppnår då alla de fördelar som ett laboratorieprojekt ger, inklusive låga kostnader och fullt kontrollerbara förhållanden.

Vår lösning

I våra lokaler i Stockholm har vi en av de mest avancerade testriggarna för utvärdering av pilotlösningar för industriell luftrening. Systemet kan återskapa förhållanden representativa för många industriella fall med hjälp av de mest avancerade oxidationsteknikerna och ett modulärt tillvägagångssätt. De tre mest lovande oxidationsteknikerna ingår i piloten.

Ozonering

Oxidation med ozon

Avancerad oxidationsprocess (AOP)

Oxidation med hydroxylradikaler

Katalytisk oxidation

Oxidation med katalys och ozon

 

 

Varje behandlingssteg kan tillämpas både fristående och i kombination med andra, vilket gör det möjligt att testa process-synergierna.

Vår metod

Vi genomför alla steg noggrant och i samarbete med våra kunder. Vår metod består av dessa fem steg.

1. Analys

Vi analyserar luftutsläppen från det verkliga industriella fallet. Med hjälp av den senaste tekniken kan vi upptäcka även de minsta spåren av föroreningar. Oavsett om spåren kommer från VOC, H2S, ammoniak eller partiklar så har vi de instrument som krävs för att mäta inom alla områden.

Att bestämma den exakta koncentrationen av varje förorening är ett grundläggande krav både för att utforma pilottesterna och bygga den fullskaliga lösningen.

2. Upplägg

Vi återskapar fältförhållandena i våra egna anläggningar baserat på luftanalysen. Ett representativt luftflöde ställs in, inklusive luftfuktighet och temperaturvärden. Vi matar sedan in luftföroreningarna från en gasblandning som med samma typ av föreningar som finns i det verkliga fallet.

Innan varje test startar vi systemet och kontrollerar att varje komponent fungerar ordentligt.

3. Test

Detta steg är kärnan i vår metod. Vi kan utföra ett stort antal tester och utvärdera prestanda för varje teknik i förhållande till de andra. Vi fokuserar extra mycket på kundens krav och hur kostnadseffektiv reningsprocessen är. Eftersom nästa steg efter pilotprovet kan bli att utforma av en fullskalig lösning, tar vi också hänsyn till investerings- och driftkostnader.

4. Rapport

All samlad information från steg 1-3 samlas och presenteras i en utförlig rapport. Effekten av varje behandlingsteknik – ozonering, AOP eller katalys – utvärderas med fokus på hur och presenterar hur kundens krav kan uppfyllas. Rapporten innehåller relevanta slutsatser kopplade till det verkliga industriella fallet.

5. Förslag

Om våra kunder vill, tar vi fram ett förslag på utformningen av själva anläggningen. Genom att använda resultaten från pilotstudien förenklas utformningen av det fullskaliga reningssystemet eftersom många viktiga variabler undersökts i experimenten. Därför kan vi finjustera alla parametrar så att lösningen uppfyller kraven med lägsta möjliga investerings- och driftkostnader.

Vi kan leverera det vi lovar, eftersom vi redan har testat den föreslagna lösningen.

Branscher och tillämpningar

Vår testanläggning har ett brett användningsområde. Vi kan testa minskning av både lukt och gasformiga föroreningar som VOC, NH3 och H2S. Vi kan även testa desinfektionslösningar, utvärdera loggreduktionen av bakterier i luft eller på ytor. Vi är också öppna för skräddarsydda projekt.

Med våra pilottester kan vi lösa luftrelaterade problem i många branscher, se exempel nedan.