Luft- & luktanalys

Avancerad vetenskaplig analys av luft- och luktsammansättning

Att behandla diverse problem i luft kan vara en stor utmaning, speciellt för lukter. En del av utmaningen ligger i att det finns osäkerheter i exakt vad det är som genererar det ursprungliga problemet. För att lösa denna del erbjuder vi olika typer av luftanalyser för att bättre karaktärisera och kvantifiera luftens sammansättning och kunna uppnå en optimal skräddarsydd ozon-lösning.

Eftersom vi hanterar många olika applikationsområden erbjuder vi analyser med mål att identifiera och kvantifiera luftföroreningar. Vi utför analyserna utefter kundens önskemål, både internt och/eller i samarbete med certifierade oberoende partners. Vårt mål är att alltid uppnå en så noggrann analys som möjligt och därmed använder vi enbart den mest kvalificerade tekniken med den bästa utrustningen för ändamålet.

Analyserade parametrar

Nedan finns en lista över de vanligaste parametrarna som undersöks i våra analyser, beroende på applikation.

Andra typer av analyser finns också tillgängliga, kontakta oss för mer information.

Koncentration av luftämnen

 • H2S
 • Flyktiga Organiska Föreningar – VOC (koncentration med FID och identifiering med GC-MS)
 • Ozon
 • Ammoniak
 • Merkaptaner
 • Metan
 • NOx

Process-parametrar

 • Luftfuktighet
 • Temperatur
 • Luftflöde
 • Tryck och tryckfall

Luktanalys

Att mäta och utvärdera lukter är en av de mest komplicerade uppgifter som finns inom luftanalyser. Detta för att det inte riktigt finns elektronisk utrustning eller beräkningar som ger ett definitivt svar på hur mycket det egentligen luktar. Varje ”lukt” kan vara en komplicerad blandning av olika ämnen. När blandningen når receptorerna i våra näsor har alla ämnen sina egna interaktioner med olika receptorer, vilket skapar den slutliga lukten vi uppfattar. Vissa ämnen kan kännas av näsan redan vid en koncentration i storleksordningen ppb (parts-per-billion; miljard-delar) medan andra kan vara helt utan lukt oavsett koncentration. Hur tillfredställande själva lukten är gör en stor skillnad på luktproblemet. Ett ämne som är i en hög koncentration men luktar gott kan tolereras, medan ett ämne som luktar svagt men dåligt måste behandlas.

Bara från detta kan man förstå att det är en avancerad och komplicerad process att fastställa en komplett karaktärisering av luktproblemet. Däremot finns det ännu flera parametrar som kan påverka vid potentiella luktproblem, såsom att vissa lukter kan ”dölja” andra (s.k. ”masking”) och att luktsinnet kan bedövas vid kontinuerlig exponering för en viss lukt (s.k. ”olfactory fatigue”).

Vi är utvecklat två alternativ som möjliggör noggranna luktanalyser. Det första alternativet är ett digitalt beräkningsverktyg som förutsäger luktvärdena i en blandning genom beräkningar med avseende på ämnenas fysiska koncentration och luktintensitet. Detta verktyg är noggrant och kan jämföra fall med och utan ozonbehandling.

Vårt andra alternativ är en fysisk luktmätning, certifierad i enlighet med EU-standarden EN 13725:2003 för luktanalyser.  Eftersom det för närvarande inte finns utrustning som kan byta ut människans näsa, görs analysen genom en luktpanel som testar lukten vid olika utspädningar. Luktpanelen bestämmer vid vilken utspädning som de inte kan känna av lukten längre, vilket bestämmer ämnets ”luktgräns” (odor threshold). Denna mätning görs i samarbete med en av våra oberoende partners.

Rapportering och utveckling av lösning

Efter en luft- eller luktanalys levererar vi en professionell rapport med relevanta slutsatser när det gäller behandlingen som krävs för luktföroreningarna. Vid behov presenterar vi också en komplett lösning för luftbehandlingen. Den huvudsakliga designen av lösningen och beskrivning av delstegen presenteras tillsammans med förslaget. Lösningen är framtagen utefter analysens resultat och kundens önskemål vilket medför att en skräddarsydd lösning kan uppnås för varje enskilt fall.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor!