CFD simulering

Kraftfull datorsimulering av flödesdynamik

Computational fluid dynamics (CFD) är ett samlingsnamn för ekvationssystem som används för att förutspå flödesriktningar, hastighet och turbulens av ett vätske- eller gasflöde.

Ozonetech erbjuder state-of-the-art systemlösningar, vi tar det extra steget och erbjuder avancerade CFD simuleringar som en del av vår arbetsprocess för både luft och vatten.

Verkligheten är inte ideal! 

Det är lätt att anta ideala förhållanden i procesströmar och utrustning, men i många fall orsakar icke-ideala förhållanden stora prestationsskillnader mellan designberäkningar och verkligheten, speciellt i industriell skala.

Fördelar med CFD simuleringar: 

  • Få bästa möjliga prestation – spara tid och pengar genom att inte behöva kompensera för designfel!
  • Förutspå dåliga inblandning förhållanden och stagnata zoner, som kan leda till oväntad låg effektivitet eller korrosion
  • Säkerställ bra injektor position – Få ut det mesta av din ozonlösning
  • Kombinera CFD med andra fenomen för att optimera värmeöverföring, kylning, reaktions utbyte och användning av filter

Simuleringar kan göras med varierande komplexitet, beroende på kundens behov och önskemål anpassar vi komplexiteten. Vi kan bland annat erbjuda nedanstående tjänster:

  • CFD – Undersök hur flöden fördelar sig och vart flödet är störst och minst
  • Flöde påverkat av propellrar – Är propeller effekten tillräcklig?
  • Studie av koncentrationsprofiler – Maximera inblandning och/eller förebygg korrosion
  • Värmeöverföring analys – Få ut det mesta av värmeåtervinning och/eller undvik kritiska temperaturer
  • Reaktionsteknik – Simulera kemiska rektioner, beräkna reaktionsutbyte och tillsammans med värmeöverföring kan även värmeutveckling förutspås
  • Multi-fas system – Simulera bubblor i vätskor och tillsammans med transport fenomen och jämviktsberäkningar kan upplösning av ozon uppskattas

Läs mer om vår arbetsprocess, eller kontakta oss för mer information.