Navigation

Lösningar & System

Ozonetechs verksamhet grundar sig på att leverera högteknologiska reningssystem - alltid baserade på vår ozonteknik. Vi bygger våra luft- och vattensystem på högkvalitativa produkter som grund. Vi levererar både små- och storskaliga ozonlösningar eller Avancerad Oxidationsteknik (AOP) för marknadens mest effektiva disinfektion- och reningsteknik för komplexa utmaningar.

Lösningar & System för LuftreningLösningar & System för Vattenrening

Lösningar & System för Luftrening

Lösningar & System för Vattenrening

Ozone tech