Navigation

UV-C Air 515

UV-C Air 515: Design

Systemet har utvecklats med moduläritet i högsta åtanke. Detta möjliggörs med hjälp av att UV lamporna kan läggas till eller tas bort genom att dessa finns i lätt-utbytbara lampramar. En enhet kan skalas upp till 6 stycken lampramar för maximal kapacitet, medan den minsta uppställningen använder sig utav två lampramar. En lampram placerad i den övre kanalen och en placerad i den undre kanalen, och blir tillsammans en UV-lampmodul, och systemet skalas därefter. Då detta system är utvecklat för luftapplikationer, blev luftens naturliga kompressibilitet en viktig parameter för att uppnå en utformning där luften fördelas jämnt över reaktorn, då det är analogt till lampornas effektivitet. 

UV-C Air 515 Reactor

Figur 1 - CAD-ritning av UV-C Air 515-reaktorn

 

Lamporna som används i systemet är "UV-C High-Performance (HP)"-lampor. Dessa lampor är överlägsna när det gäller att uppnå hög-intensiv UV-strålning, analogt till behandlingshastighet, på en minimal yta. HP-lamporna kan uppnå upp till tre gånger högre intensitet jämfört med traditionella kvicksilver-baserade (Hg) lampor med samma dimensioner, samtidigt som verkningsgraden av de effektiva våglängderna är likvärdigt eller bättre för HP-lamporna. Figuren nedan visar en jämförelse mellan lamptyperna.

På grund av den höga reaktiviteten som ozon och, inte minst, hydroxylradikalerna har, har systemet konstruerats därefter med lämpliga material. Metallen består av det högt korrosionsresistenta materialet AISI 316L (EN 1.4404) som har en väldigt god ozonbeständighet. 

Systemet använder sig utav standard ventilationsanslutningar (PG, alternativt flänsanslutning) som används i rektangulära kanalsystem för att möjliggöra installation av systemet utan någon risk för kompabilitetsproblem. Dessutom kan flera system installeras i följd då det är modulärt, i fall då högre luftflöden ska behandlas.

Ballasterna som behövs för UV-lamporna levereras i ett specialgjort styrskåp som är optimerat när det gäller storlek och kylning för att säkerställa en maximal livslängd av både ballasterna och UV-lamporna.

Applikationsområden

  • Hög-effektiv borttagning av VOC:er i industriell process- och frånluft
  • Luktreducering i industriell frånluft
  • Hög-effektiv borttagning av H2S i industriell process- och frånluft
  • Desinfektion av tilluft i kommersiella fastigheter & industriell ventilation

Tekniska specifikationer

General specifications

 

Förorenat luftflöde

1 800 – 5 400 m3/h

Tryckfall

5 – 30 Pa 

Modulkapacitet

3

Driftstemperatur

4 – 100 °C

Driftsfuktighet

0 - 99 % Relativ fuktighet

Fri yta som krävs för lampbyte

2 m minimum

Specifikation av reaktorkammare

 

Storlek (B x H x D)

873 x 1035 x 1640 mm

Reaktor material

EN 1.4404 rostfritt stål

Vikt (exkl. lampramar)

Ca 250 kg

Anslutning: Inflöde (B x H)

2x 1600 x 400 mm

Anslutning: Utflöde (B x H)

1600 x 900 mm

Anslutningstyp

Standard Gejdanslutning (PG) 20 x 10 mm

Specifikation av lampor

 

Lamp-typ

UV-C HP-lampa

Livslängd

16 000 timmar

Skyddande material

Kvartsrör

 

Specifikation av ballaster

 

Typ av drift

Pre-heat ignition

Kraftkälla: Spänning

220 – 240 V

Kraftkälla: Frekvens

50 – 60 Hz

Max. avstånd till lampa

5 m

Driftstemperatur

5 – 45 °C

Förvaringstemperatur

-5 – 70 °C

Fuktighet

Max. 80 %, icke-kondenserande miljö

Kraftsförlust

2 – 10 %

Beror på driftstemperatur och lampans kabellängd

Kylning av enheten

Extern luftkylning krävs

 

Tveka inte att kontakta oss gällande implementation av UV-teknologi. Läs mer om UV System här.

Ozone tech