Navigation

Ozonsystem RENA Pro

RENA Pro är en lösning med ozonbehandling av högsta kvalitet för luftrening. Denna kan användas i nästan alla luftapplikationer tänkbara, allt ifrån hög-effektiv reduktion av H2S i industrier till luktrening i allmän ventilation. I systemet ingår alltid högprestanda ozongeneratorer, vilket kan kopplas ihop med tillbehör såsom integrerade syrgaskoncentratorer för maximal effektivitet, säkerhetssystem och rördelar & kopplingar av högsta kvalitet; allt detta strukturerat och monterat i ett kompakt utförande.

RENA Pro är en plattform med en exceptionell moduläritet som medför att rätt ozonbehandling lätt kan utformas utefter kundens krav och önskemål. I vårt utbud finns det fem serier av RENA Pro-lösningen, grupperade efter ozonkapacitet, från A till E.

Allmänna fördelar med RENA Pro:

 • Hög-effektiv ozonproduktion vilket ger låg energiförbrukning och små yttermått
 • Stabil och pålitlig ozonproduktion över tid:
 • Matas med syre av högsta kvalitet (koncentrerat och avfuktat syre från syrgasgenerator)
 • Levererar rent ozon. Inga biprodukter som NOx, ingen salpetersyra (HNO3) eller saltbildning, vilket förlänger systemets livslängd
 • Effektiv kylning (vätskekyld) för stabil och pålitlig drift förlänger systemets livslängd
 • Minimerat behov av underhåll tack vare smart design, ren och torr syrgasmatning samt vätskekylning
 • Distribution av ozon genom Teflon-slang
 • Robust design för tuffa miljöer och förhållanden
 • Tillval: Fjärrstyrning och övervakning med O3Eye™

Utöver fördelarna ovan bidrar en RENA Pro-lösning med ytterligare fördelar för applikationer med H2S:

Air Treatment Ozone System RENA Pro A-series

Figur 1 - RENA Pro A-serien med integrerad syrgaskoncentrator, sensor och övervakningsutrustningen O3Eye™.

 

RENA Pro A-serien

A-serien är systemen med lägst ozonkapacitet för rening av processluft upp till 2 500 m3/h. Dessa passar utmärkt för applikationer såsom mikrobiell desinfektion (t.ex. salmonella) eller hög-intensiv luktrening i avluftningsapplikationer.

RENA Pro B-serien

RENA Pro B-serien är det vanligaste paketet då systemet kan behandla allt mellan 500 - 30 000 m3/h med en hög prestanda, vilket medför att B-serien med lägre kapacitet kan användas för luktrening i avluftning medan B-serien med högre kapacitet passar perfekt för H2S reduktion i avloppsreningsverk. Lösningen har en kompakt design med dimensionerna 80 x 60 x 180 cm (B x D x H; halvpall). Flödet kylvätska varierar mellan 1-6 l/min beroende på modell, vilket kan utgöras av vatten på plats eller med hjälp av ett specialgjort kylsystem. Effektbehovet till systemet varierar också med modell och börjar på 0,25 kW.

RENA Pro C-serien

C-serien används för applikationer där det antingen är stora luftflöden eller höga koncentrationer föroreningar t.ex. industriell H2S reduktion för metanuppgradering vid biogasframställning. Alternativt kan den användas då ozon behövs på flera platser samtidigt i lägre halter. Enheten kan då fungera som en "ozoncentral" där ozonkapaciteten fördelas beroende på kundens önskemål. Kylvätskeflöde börjar på 12 l/min och effektbehovet på 1,5 kW.

Ozonsystem RENA Pro C

Vänster: RENA Pro C-serien fram. Höger: RENA Pro C-serien sidan.

 

RENA Pro D-serien

D-serien används för applikationer där C-serien inte räcker till. Desas kan vara större industriella applikationer såsom VOC reduktion i färg- & lackindustrin eller kraftigt förorenade luftströmmar med H2S & merkaptaner t.ex. avlopp och biogas.

RENA Pro E-serien

E-serien är de kraftfullaste RENA Pro-ozonsystemen som vi levererar till luftapplikationer. Denna serie kan behandla kraftigt förorenade luftströmmar med flöden upp till 120 000 m3/h, vilket kan behövas i väldigt intensiva och stora industriella applikationer med stora flöden och höga koncentrationer av föroreningar. 

Ozonsystem RENA Pro E

Vänster: RENA Pro E-serien fram. Höger: RENA Pro E-serien bak.

 

RENA Pro X

Om det inte var nog med ozon i någon av RENA Pro-systemen som listats ovan, finns det möjlighet för en specialgjord RENA Pro-lösning, också kallad RENA Pro X. Beroende på önskemål kan denna uppnå 3 kilogram ozon per timme. Likt de ordinarie serierna har RENA Pro X fullständig anpassningsbarhet när det gäller tillbehör såsom övervakning, HMI och syrgaskoncentratorer.

Tveka inte att skicka en förfrågan till oss gällande en RENA Pro X-lösning!

Ladda ned produktbroschyren för RENA Pro-serien här!

Sammanfattning

RENA Pro är Ozonetechs mest kompletta och effektiva ozonbehandling för luftapplikationer. Systemen är indelade i A-, B-, C-, D-, och E-serien beroende på applikation och krav/önskemål hos kunden.

Tekniska specifikationer

Ozonproduktion  
Koncentration, upp till 240 g/Nm3
Fördelning Flexibel
Matning (gas)  
Syrgas Max daggpunkt  -70℃ / 158℉
Tryck, internt 0,8 - 1,2 bar g (11,6 - 17,4 psi g)
Gasflöde 0,6 till 60 l/min
Kylning  
Kvalitet Kylvätska eller filtrerat färskvatten
Tryck, in 2 - 4 bar g (29 - 58 psi g)
Temperatur 5 - 12 ℃ (41 - 53,6℉)
Flöde  
A-serien 0,5 l/min
B-serien 1 - 6 l/min
C-serien 6 - 12 l/min
D-serien 12 - 18 l/min
E-serien 16 - 24 l/min
Elektriska egenskaper  
Spänning 230 VAC, 50 Hz
Effekt  
A-serien 0,125 - 0,5 kW
B-serien 0,25 - 2,75 kW
C-serien 1,5 - 3,5 kW
D-serien 3,0 - 5,0 kW
E-serien 4,0 - 7,0 kW
Anslutningar  
O2 in

(A-serien) 6 mm, snabbkoppling

(över A) 8 mm, snabbkoppling

O3 ut

(A-serien) 6 mm, röranslutning

(över A) 8 mm, röranslutning

Kylvätska in 8 mm, snabbkoppling
Kylvätska ut 8 mm, snabbkoppling
Ozonsystem  
Storlek (B x D x H) 800 x 600 x 1800 mm
IP-klass 64

 

Komponenter

Funktion A-serien B-serien C-serien D-serien E-serien
Högprestanda ozongenerator med HELS™-teknologi Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid
Integrerad syrgaskoncentrator Typisk Ja Ja Externt syrgassystem Externt syrgassystem
Ozondetektor omgivande luft Ja Ja Ja Ja Ja
Säkerhetsövervakning O3EYE™ Frivilligt Ja Ja Ja Ja
Avancerat styrsystem med touchpanel Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt

 

Vilken lösning passar bäst för dig?

RENA Pro kan användas i många olika kommersiella eller industriella applikationer där ozonbehandling behövs. För att hitta en optimal luftbehandling blir det viktiga att hitta rätt modell och version för just din applikation.

Nedan finner ni vår generella dimensioneringsguide för RENA Pro-lösningarna.

  [Hög föroreningsgrad]  [Låg föroreningsgrad]
Modell Luftflöde [m3/h] Luftflöde [m3/h]
A-serien 0 - 500 0 - 2 500
B-serien 500 - 6 000 2 500 - 30 000
C-serien 6 000 - 12 000 30 000 - 60 000
D-serien 12 000 - 18 000 60 000 - 90 000
E-serien 18 000 - 24 000 90 000 - 120 000

 

Denna guide använder sig utav antaganden såsom att samma typer av föroreningar varit aktuella och att tillräcklig reaktionstid tillåts.

För att kunna säkerställa en optimal lösning för en viss applikation krävs ett antal parametrar, såsom:

 • Luftflöde (m3/h)
 • Typ av föroreningar (Flyktiga organiska föreningar (VOCer), svavelämnen, ammoniak, mikroorganismer etc.)
 • Koncentration av föroreningar (ppm)
 • Tillgängligt utrymme på plats (golvyta & möjliga höjdrestriktioner)
 • Reaktionstid (existerande rör/ventilation)
 • Krav eller önskemål från kunden (%luktreduktion eller liknande)

För de strängaste krav eller förutsättningar kan RENA Pro lätt paras ihop med andra lösningar såsom UV-C Air 515 (AOP) eller Nodora luktrening för att nå era reduktionskrav.

Tveka inte att kontakta oss idag för att säkerställa en optimal luftrening för er applikation!

För nyckelfärdig ozonbehandling i vattenapplikationer, se vårt RENA Vivo-segment.

Ozone tech