Navigation

Nodora luktkontroll

Inte en dag för tidigt

Efter att ha levererat skräddarsydda luktreningssystem till krävande industriapplikationer, insåg vi behovet av en smart lösning med industriell verkningsgrad för icke-industriella applikationer. Så vi utvecklade en. Resultatet blev Nodora - ett modulärt, högeffektivt och kompakt system. Den perfekta lösningen när utrymmet är begränsat och lukten måste minimeras.

Nodora är utvecklat som ett sista luftreningssteg för luktreducering. Flödesprofilen är optimerad för att uppnå maximal effektivitet och minimalt tryckfall. Till skillnad från andra produkter på marknaden, når Nodora sin fulla potential hela tiden. Om man byter ut ett traditionellt luftreningssystem mot Nodora krävs betydligt mindre golvyta. Modulens mått är anpassade till EU-pallens mått för att underlätta transporter. Den robusta kammaren innehåller utbytbara kassetter och är lätt att ansluta till ventilationskanaler. Den modulära designen gör det lätt att skräddarsy lösningen till luftflödet, mängden föroreningar och tillåtet tryckfall. Modulerna kan kopplas ihop längs både långsidorna och kortsidorna, med flexibla luftintag och utlopp med avtagbara sidoplåtar. Kombinationen kompakt design och högeffektiv luktrening ger nya möjligheter för planerare och konsulter. Luktande frånluft kan renas och släppas ut i stängda garage och på innergårdar, vilket bidrar till billigare och mindre omfattande ventilationskanalsystem.

Modulär luktrening Nodora

Låga tryckfall sparar energi

Fläktars energikonsumtion är direkt proportionerligt till luftflödet och det totala tryckfallet i ett ventilationssystem. Nodoras låga tryckfall medför en betydligt ökad energieffektivitet jämfört med traditionella luftbehandlingssystem i industrin.

Lågt tryckfall Nodora

Applikationsområden

Nodoras modulära och kompakta design gör det möjligt att gynna av luktrening med industriell kvalitet på platser där utrymme kan vara begränsat, såsom:

 • Frånluft från restaurangkök in i garageutrymmen  
 • Frånluft från restaurangkök som leds in på allmän plats
 • Behandling av fastigheters tilluft
 • Frånluft från illaluktande industriella processer

Fördelar

 • Luftrening med hög prestanda och industriell kvalitet
 • Lågt tryckfall; utmärkt energieffektivitet
 • Lång livstid, speciellt i kombination med ett RENA ozonsystem
 • En kompakt lösning, lämplig för begränsade utrymmen
 • Modulär design med flexibla kombinationer
 • Lågt behov av underhåll

Tekniska specifikationer

Generellt  
Luftflöde 1260 - 5400 m3/h
Temperatur 0 - 60 °C
Luktreducering upp till 95 %
Tryckfall 40 - 150 Pa
Relativ fuktighet 0 - 70% RH
Material EN 1.4301 rostfritt stål
Anslutningar  
Inlopps-/utloppsanslutningar (BxH) 754 x 380 eller 1154 x 380 mm
Anslutningstyp Flänskoppling
Dimensioner  
Modulstorlek (BxHxD) 1160 x 2070 x 760 mm
Vikt  Ca. 500 kg

Tillbehör och alternativ

 • Tryckmätare för tryckfall
 • Justerbara fötter
 • Vattendränering
 • EN 1.4404 material
 • Ventilationsanslutningar i rostfritt utförande
 • Väderbeständigt hölje
 • Öppet tak med sträckmetall

Nodora Cat

I industrier där svavelämnet H2S är ett extra stort problem, såsom i avloppsreningsverk, biogasanläggningar och livsmedelsindustrin, finns en alternativ version av Nodora, också kallad ”Nodora Cat”. H2S har en väldigt kraftig och irriterande lukt av ruttna ägg med en luktgräns (odor threshold) vid ungefär 10 ppb (0,01 ppm). Utöver luktproblemen kan H2S medföra korrosion och skapande av svavelsyra i atmosfären som leder till surt regn.

Läs mer om detta på Luktreducering

Nodora Cat använder sig utav katalytiskt material som är optimerat och specialiserat för borttagning av H2S, men med samma modulära design och låga tryckfall som den vanliga Nodora.

Vare sig det handlar om att behandla luktproblem från H2S (några ppm) eller hög-intensiva industriella processfrånlufter (tusentals ppm), Nodora Cat har en genomgående hög prestanda och verkningsgrad vid borttagning av H2S, upp till 95 %. Detta med en lång livstid och lågt behov av underhåll. 

Nodora Cat har dessutom en utmärkt synergi med vanliga Nodora och ozonbehandling t.ex. våra RENA Pro Ozonsystem då det höjer processens livslängd och för att hantera en större variation föroreningar i industriella luftflöden med den bäst tänkbara prestandan.

Nodora odor control air treatment

Tveka inte att kontakta oss gällande Nodora Cat för borttagning av H2S.

Ozone tech