Navigation

Komplett ozondestruktor-system - Contra

Ozon är en väldigt kraftfull molekyl som är användbar inom många applikationer i både luft- och vattenapplikationer. I vissa fall kan det förekomma höga koncentrationer av ozon efter att behandlingen är klar som i sin tur måste reduceras med hjälp av en "ozondestruktor”. Därför har vi utvecklat en innovativ lösning för eliminering av särskilt höga halter ozon, nämligen Contra-lösningen.

Vid vattenrening med ozon kan det kvarstå höga koncentrationer efter injektion i vattenfasen. Även om man använder den bästa möjliga tekniken för att maximera upplösningen av ozon i vatten, kvarstår det alltid en del ozon som inte löser sig. Contra passar perfekt för stora vattenapplikationer där höga halter ozon används. Dessutom kan höga ozonkoncentrationer också förekomma vid luftbehandling med ozon såsom vid sanering av stora volymer.

Contra är en komplett lösning för eliminering av ozon monterad på pall med standard EUR-pall mått. Systemet består av flera delar beroende på kundens önskemål. Ett exempel på en uppsättning visas nedan.

Contra Ozondestruktion

Komplett ozondestruktor-system - Contra

Om flödet med ozon är väldigt fuktigt kan det installeras en avfuktningsanordning (demister) med en dräneringsventil för kondens. Demistern tar bort större vattendroppar som förekommer vid tillstånd då luften överskrider sin mättnadsgräns. Då kondensation av vatten måste undvikas i systemet har det installerats ett värmeelement som ökar temperaturen med 10 - 15 °C, enligt rekommendationer för materialet i själva ozondestruktorn. Temperaturen före och efter värmeelementet kan observeras på enheten som ger möjlighet för reglage av strömtillförseln genom en integrerad kontrollpanel.

Dessutom kan systemet innehålla en trycksensor för övervakning av tryckfallet över ozondestruktorns bäddmaterial. Lösningen görs komplett med en integrerad fläkt med ett reglerbart luftflöde. Det valda luftflödet övervakas kontinuerligt och hålls konstant genom att justera strömmen med hjälp av kontrollpanelen. Vi har utvecklat fyra stycken lösningar beroende på flöde (kapacitet) och önskemål.

Modell

Max. kapacitet

Max. ozonkoncentration 

Contra – 50

50 m3/h

300 g/m3

Contra – 150

150 m3/h

300 g/m3

Contra – 300

300 m3/h

300 g/m3

Contra – 500

500 m3/h

300 g/m3

 

Material för ozondestruktion

Materialet som används för ozondestruktionen är en specialutvecklad katalysator. Det är samma material som används i vår OD 100-5000 produktserie. Katalysatorn säkerställer en utloppskoncentration av ozon på 0,1 ppm oavsett inloppskoncentration. Bäddmaterialet är inneslutet i en modul i 316L rostfritt stål med kopplingar/anslutningar. Dessutom är den utformad så att byte av material kan enkelt ske genom att öppna upp konstruktionen. 

OBS: Fukt, damm, partiklar etc. kan ha en negativ inverkan på katalysatorns livslängd. "Förgiftning" av katalysatorn kan ske av svavelföreningar, NOx och kolväten, som kan medföra irreversibla skador på materialet. 

Applikationsområden

 

Fördelar

  • Effektiv reducering av ozon till under 0,1 ppm
  • Destruktion oberoende av inloppskoncentration
  • Komplett lösning för ett stort antal olika strömmar
  • Tar upp en liten yta: en standard EUR-pall
  • En robust lösning med ett lågt behov av underhåll
  • Modulär design med flexibla kombinationer
  • Lång livslängd

 

Tekniska specifikationer

Specifikationer av Contra

Ozon-luftflöde

0 – 50 m3/h  –  Contra – 50
0 – 150 m3/h – Contra – 150
0 – 300 m3/h – Contra – 300
0 – 500 m3/h – Contra – 500

Utloppskoncentration av ozon

0,1 ppm

Temperatur

0 – 80 °C

Relativ fuktighet

0 – 100 % RH

Omgivande material 

316 L rostfritt stål

 

 

Komponentlista

 

Enhet

Beskrivning

Katalysator-modul

Modul i 316L rostfritt för inneslutande av katalysator-materialet. Den är utformad för användarvänligt och enkelt byte av materialet vid behov.

Katalysatorbädd

Katalysator för ozondestruktion

Rördelar

Rördelarna används för att koppla ihop systemets olika komponenter och själva luftflödet. Olika typer av anslutningar finns tillgängliga.

Fläkt

Fläkten används för att föra ett önskat flöde genom systemet.

Kontrollsystem

Kontrollsystem för reglage av fläktkapaciteten samt att hålla flödet konstant

 

Tillbehör & alternativ

Enhet

Beskrivning

F7-filter

Filter som tar bort damm och partiklar innan flödet når katalysatorbädden.

Demister (avfuktning)

Demistern tar bort större vattendroppar

Värmeelement

Värmare för att undvika kondensation av vatten i katalysator-materialet

Ozonsensor (in-line)

Sensor för kontinuerlig övervakning av ozonkoncentrationen i systemets utlopp

Ozonsensor (omgivning)

Sensor för kontinuerlig övervakning av ozonkoncentrationen i omgivningen utanför systemet

Trycksensor

Sensor för övervakning av tryckfallet över den katalytiska bädden.

 

För mer information angående våra mindre enheter för ozondestruktion, se vår Ozondestruktorer produktsida.

Ozone tech