Navigation

Lösningar & System för Vattenrening

Alla borde ha tillgång till rent vatten. Vare sig det rör sig om förordningar och lagar eller miljöutsläppskrav; Ozonetech renar vatten med hjälp av innovativa lösningar och nyckelfärdig teknologi med ozon eller AOP, vilket säkerställer att er industri kan njuta av renat vatten. Applikationsområdena varierar från hög-effektiva CIP-system optimerade för bryggerier, mejerier och läkemedelsindustrin till behandling av BOD- & COD-nivåer vid rening av avloppsvatten. Utöver detta erbjuder vi pilotprojekt, vilka är ett utmärkt alternativ för att uppnå en optimal och skräddarsydd lösning för behandling av även de mest komplicerade vattenproblemen. 

PilotprojektRENA Vivo Ozonsystem

Pilotprojekt

RENA Vivo Ozonsystem

 

 

RENA Vitro AOP-SystemRENA Tellus Skräddarsydda lösningar

RENA Vitro AOP-System

RENA Tellus Skräddarsydda ozonsystem

Ozone tech