Navigation

Lösningar & system för storkök

Restauranger och storkök utrustade med fritös, grill, wok eller stekbord ställer extra höga krav på ett väl fungerande luftreningssystem. 

Köket ska vara både brandsäkert och effektivt ur renings- och kostnadsperspektiv.

Ett hållbart kök har effektiv luftrening

För att eliminera fett och matos i frånluften krävs mycket hög reningskraft. Vår erfarenhet visar att RENA Kitchen Solutions, våra högpresterande ozonsystem är rätt lösning för att klara uppgiften. Tidigare har dessa produkter enbart varit tillgängliga för industrin men nu kan vi erbjuda dess unika fördelar även till restauranger och kommersiella storkök.

Ozonsystem RENA Storkök
RENA Storkökslösningar

 I de fall med extra höga krav då lukterna direkt begränsar projektering eller tillstånd för att driva en verksamheten kan vår RENA-teknologi kompletteras av vår effektiva luktreduktionsmodul Nodora.

För kommersiella fastigheter och storkök finns lukter som lurar i andra utrymmen utöver köken. Våra ozongeneratorer i ACT-serien lämpas utmärkt för att behandla lukter i både soprum och fettavskiljare.

Nodora luktrening  Ozongenerator ACT-3000  Ozongenerator ACT-3000P
Nodora luktrening  Soprum  Fettavskiljare

Ozone tech