Navigation

Lösningar & System för Luftrening

Ozonetechs verksamhet grundar sig på att leverera högteknologiska reningssystem - alltid baserade på vår ozonteknik. Vi bygger våra luft- och vattensystem på högkvalitativa produkter som grund. Vi levererar både små- och storskaliga ozonlösningar eller Avancerad Oxidationsteknik (AOP) för marknadens mest effektiva desinfektion- och reningsteknik för komplexa utmaningar.

Ozonetech implementerar arbetsprocessen sett nedan, för att låta kundens unika problem och önskemål påverka arbetsgången.

1.  En preliminär offert tas fram för att ge kunden en grundläggande bild om ungefärlig omfattning och prissättning för att lösa deras problem. När kunden accepterat accepterar erbjudandet och arbetsgången påbörjas projektet

1.1. Baserat på tillgänglig information kan det finnas behov för komplimenterande analyser, analys resultat och påverkan på lösningen redovisas i en professionell rapport. (klicka här för att läsa mer om våra luftanalyser)

2. 2.Vi föreslår en design baserat på vår ozon teknologi – Designen kan inkludera produkter som Luktreducering – Nodora, Ozondestruktion Contra och/eller RENA Pro ozonsystem.

Contra Ozondestruktion RENA Pro - Ozonsystem

Nodora - Modulär luktreducering

Contra - Ozondestruktion system

RENA Pro - Ozonsystem

 

2.2. CFD simuleringar erbjuds för att anpassa design förhållanden efter kundens unika problem, vilket möjliggör smartare användning av den installerade utrustningen och ger dessutom kunden möjlighet att använda simuleringsdata för sitt eget förbättringsarbete, (klicka här för att läsa mer om CFD simuleringstjänster)

3.1. In-house tester görs på tester från kundens flöden – provet behandlas sedan för att säkerställa önskad effekt av föreslagen behandling

3.2. Pilot test görs på plats för att säkerställa att dem föreslagna designen klarar av kundens förhållanden

4. Installationer görs enligt överenskomelse i sammarbete med kunden för en smidig installation och driftsättning

5. Ozonetech erbjuder garanti baserat på överenskommelse och om kunden investerar i ett serviceavtal inkluderas besök, byte av instrument och kalibreringar

Ozone tech