Navigation

Livsmedelsindustrin

Livsmedel- och dryckesframställningsindustrin står inför en rad utmaningar för att gå mot en mer hållbar och grönare produktion. Några av dessa är att uppnå minskad konsumtion av kemikalier, vatten och energi. Ozonetech vill vara en del av denna utveckling och erbjuder en innovativ teknik som kan minska både avtryck på miljön samt förbättra lönsamheten och produktkvalitén.

Sanering av processutrustning

Sluten utrustning som tankar, rörsystem och indunstare är i stort behov av både rengöring och desinfektion för att bibehålla en ren produktionsmiljö. De starkt oxiderande egenskaperna gör ozon till ett gångbart komplement för borttagning av organiska rester samt ersätter fullständigt traditionella desinfektionskemikalier. Traditionell värmebehandling av värmeväxlare och ventiler kan även undvikas. Ozon tillgodoser detta behov inom alla typer av segment, såsom:

 • Såstillverkning
 • Mejerier och mjölkproducenter
 • Juiceframställning
 • Hantering av färska råvaror som frukt och kryddor
Visualisering av Ozonetechs lösning för sanering av processutrustning inom dryckes- och livsmedelframställning.

Koncept för Ozonetechs lösning inom livsmedel- och dryckesindustrin.

Fyllning & paketering

För att säkerställa lång hållbarhet efter produktion tillhandahåller Ozonetechs system effektiv sanering av förpackningar och sköljning av flaskor, både för fyllning av drycker, fasta livsmedel och trögflytande vätskor såsom såser, ketchup och senap.

Sköljning & transportband

Vid hantering och processning av färska produkter är det av högsta vikt att undvika kontaminering av råvaror. Då syre är det den enda restprodukten är erbjuder ozon ett effektivt och miljövänligt alternativ till sanering av transportband och andra öppna ytor för att undvika oönskad mikrobiell tillväxt. Ozon kan även appliceras vid sköljning av färska råvaror för att förbättra hållbarhet och kvalitet.

Ozone rinsing of fresh produce and conveyor belts

Vid sköljning av färska produkter och ytsanering av till exempel transportband är ozon en fördelaktig teknik.

Rörsystem, tankar & värmeväxlare

Olika typer av processutrustning såsom rör, värmeväxlare eller process- och lagringstankar som kommer i kontakt med mat och råvaror måste genomgå grundling sanering för att upprätthålla hög standard och för att bibehålla lång livslängd. Ozon kan med fördel ersätta traditionell värmebehandling tack vare dess kraftfulla desinficerande och oxiderande egenskaper, särskilt för komponenter som är benägna att utveckla fouling från organiska rester och biofilm. Ozonetechs system kan integreras i befintliga CIP-system utan intrång på utrustning, både genomflödesapplikationer och cirkulerande rengöringsflöden.

Piping system with heat exchanger which can be effectively sanitized with ozone.

Ozonetechs system kan med fördel användas för att sanera processutrustning som rörsystem, värmeväxlare och ventiler som är benägna att utveckla biofilm annan fouling.

Kylsystem

För anläggningar med isvattenkylsystem kan Ozonetechs RENA CIP systemlösning ytnyttjas för att på ett mycket effektivt sätt begränsa tillväxt av samtliga mikroorganismer. Detta ger:

 • Eliminering av risken för legionellautbrott
 • Undvik tillväxt i filter samt biofilm i cirkulationssystem
 • Mycket låg driftkostnad
 • Inga skadliga restprodukter i avlopp vid tömning eller avblödning och undvikande av destruktionskostnader

Ozonetech har erfarenhet och djup kunskap inom kylsystem. Klicka här för mer information.

Kraftfull rengörande och desinficerande effekt

Ozon har hög oxidationspotential – det vill säga en stark förmåga att oxidera ämnen det kommer i kontakt med – och genomgår en serie kemiska reaktioner. Detta genererar hydroxylradikaler som är mycket reaktiva och effektiva mot proteinrester, fetter och andra organiska molekyler.

In-situproduktion

Ozon måste genereras på plats av tillgängligt syre – smart och miljömässigt hållbart. Ett högspännings-fält konverterar syre till ozon genom så kallade Coronaurladdningar med Ozonetechs innovativa teknik. Våra ozongeneratorer har mycket låg effektförbrukning och högeffektiv verkan.

Jämförst med andra rengörings- och desinfektionsmedel har ozon många fördelar vilket sammanfattas nedan:

Kemiskt ämnde

Fördelar

Utmaningar

Ättiksyra (rengöringsmedel)
 • Väldigt effektivt i kopparkärl
 • Sköljning bör göras för att undvika kopparoxidpartiklar som kan främja bakterietillväxt
Klordioxid och hypoklorit (desinfektionsmedel)
 • Bryter sönder organiska föreningar effektivt
 • Låg kostnad
 • Relativt låg erforderlig temperatur
 • Korrosion kan uppstå, även för rostfritt stål AISI 304 och 316 L
 • Kooparkärl oxideras lätt och kan lämna spar av koppar i ölen
 • Kan påverka smaken på brygden om utrustningen inte sköljs med kokat vatten
 • Om bryggverket inte rengjorts ordentligt påverkas desinfektionsförmågan
Ozon (rengörings- och desinfektionsmedel)
 • Kan appliceras kallt och därmed minska energikostnaden
 • Effektivt oxidationsmedel som bryter ned organiska rester och partiklar
 • Lämnar inga skadliga biprodukter
 • Produceras på plats och eliminerar kemikaliehantering
 • Förbättrar ölens bäst-föredatum
 • Låg förbrukningskostnad
 • Mycket begränsad korrosion
 • Om svårborttaget material har fastnat på ytor kan ett komplementerande rengöringsmedel behövas, dock i lägre mängd
 • Medel till hög investeringskostnad
Natriumhydroxid/lut (rengöringsmedel)
 • Mycket effektiv detergent som tvättar bort organiska rester
 • Tillämpbart på brända ytor
 • Kräver stor försiktighet gällande hantering för att undvika hud- och ögonskador
 • Korroderar aluminium och mässing
Perättiksyra (desinfektionsmedel)
 • Hög tillgänglighet
 • Lämnar begränsad mängd biprodukter
 • Begränsad hållbarhet och lagringstid
 • Relativt dyr
 • Luktar
Jodoforer (desinfektionsmedel)
 • Effektiv verkan
 • Aktiva substansens koncentration (jod) hålls låg under processen
 • Irriterande för hud och ögon. Försiktig hantering krävs.
 • Lämnar fläckar vid exponering
 • Kan påverka smak
Hetta (desinfektionsmedel)Effektivt men kräver lång verkanstid vid hög temperatur
 • Hög driftskostnad
 • Tidskrävande

Fördelar med ozon genom en ny innovativ teknik

For closed process equipment in the food and beverage industry, ozone completely eliminates the need for traditional, organic disinfectants. This reduces the consumables cost and handling. It also makes typical CIP cycles more effective.

Effektivisera din produktion genom en kortare CIP-cykel

Förutom tydliga miljötekniska fördelar såsom energibesparing och kemikalieanvändning möjliggör ozonbehandling även förkortade diskprogram:

 • Ingen slutsköljning behövs – tack vare ozonets nedbrytning till syre behöver inte tankar sköljas efter desinfektion. Produktionens kapacitet kan ökas då processutrustningen snabbare blir tillgänglig.
 • Hög desinfektionseffektivitet - desinfektionstid kan förkortas
 • Om ozon kombineras med rengöringsmedel samt att försköljsvolym ozoneras kan huvuddisken förkortas, alternativt mängd diskmedel eller appliceringstemperatur reduceras

Ozon CIP bryggeri

Vatten och avlopp

Då ozon inte lämnar några skadliga biprodukter under desinfektion kan vatten med fördel återanvändas i andra processer eller rengöringssteg. Om återanvänt vatten ozoneras på nytt kan även vattenvolymer under rengöring minskas – vi kallar detta positiv samverkan. Om förbrukningen minskas innebär detta en lägre last på kommunala och interna reningsverk.

Energi

Tack vare fördelarna med kall applicering kan stora mängder energi sparas, som i normala fall krävs för att värma hetvatten och ånga. Detta gör ozon till ett smart val med miljö och kostnader i åtanke.

Låg kemikalie- och driftkostnad

Då ozon fullständigt ersätter användandet av traditionella kemikalier för desinfektion kan dessa förbrukningskostnader elimineras. Om ozon används i kombination med rengöringsmedel kan dessa mängder reduceras och effekten bibehållas.

Ozone tech